DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1908 str. 12     <-- 12 -->        PDF

302 —


*5 „
sin L = -yr , ^


COS S=^


log sin L = log % — log T;
log C08 L = log IJr, — log T,
Ako uvrstimo u gornje obličke vrijednosti dobijemo,
da je:
´ log sin L = 2-221623 — 2-338799 = 9-882824 — 10;


a sin E ^ 49" 46´ 34´
log C08 L = 2-148880 — 3-338799 = 9-882824 — 10;
a C08 3 = 49° 46´ 34"


dakle je raču\i L izpravan.
Bududi je a, = 35° 21´ 15


a ^ L = 49° 46´ 34"
odnosno -^ a, + )::_ L = 85° 07´ 48", a os abcisa sa osju ordinata
čini od 90" t. j . .^ »co« = 90° — 85° 07´ 48"


co = 4° 52´ 13"


Sada kad nam je poznat < " postavimo se teodolitom
na točku 26 i bacimo visuru na točku 27.


Odčitanjima nonijusa pribrojimo w, dalekogled okrećemo
oko osi alihdade od Ijeva na desno, tako da nam Sj ostaje kao
Ijevi krak, dok nam nouiji ne pokažu odnosni broj °, ´ i "


U tom smjeru sada odpočnemo izkolČivanjem prosjeka.


Primjer II.


1. Imamo izkolčiti prosjek od točke 4 na točku C. f. *.
(Vidi lik A—F).
2. Imamo izkolčiti prosjek od točke 3. a na točki C. f oc.
(Vidi lik A F.)
3. a. je u sredini stranice 3—4 (§. 13).
Ad. 1. Da traga tog prosjeka izvesti uzmognemo mora
nam biti poznat ^ w t. j . kut, što ga čini stranica s^^ (4—6)´
sa tragom T.