DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1908 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 —


XDvome neznatnome broju članova dobrotvora odgovarajuće,
dakako da onda i zakl&da — kako vidimo samo slsbo rsste


— dok se i opet s druge strane — znatno množa od godine
na godinu, broj onih udova i sirotčadi — bivših članova
družtva, kojima treba i te kako treba, ma bila i neznatna potpora
od 50 kruna — kako ju zakladnica kao minimalnu odredjuje.
Upozorujući ovime ponovno p. n. gg. članove družtva na
tu zakladu i njezino dosadanjejoš uvjek vrlo oskudno stanje,
nadamo se, da će bar tečajem ove sliedede godine večina njih


— dopriujeti neznatnu svotu od deset kruna — te ne samo
postati članovima te zaklade, već tim naročito i družtvenoj
upravi omogućiti — da uzmogne, bar k^ko podpom ići oue
brojne bjedne udovice i sirotčad, što se svojim molbama za
podpore godimice javljaju, a od kojih se veliki dio sbog pomanjkanja
razpoloMvih sredstva žali bože do sada nije moglo uvažiti.
Osobne viesti.


Umro. Na 10. studenoga umro je u Komotavi u Češkoj,
u visokoj dobi od 80 godina, jedan najznamenitijih i najpoznatijih
ne samo čeških već i austrijskih šumara, šumarski
nadsavjetnik i bivši mnogogodišnji ravnatelj šumarske škole u
Bielojvodi, Ferdinand vitez Fiškali. Pokojnik bio je poznat
i daleko preko granica njegove domovine i užj g mu djelokruga
i uvaženi stručnjak. Pokoj mu vječni.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske Slavonije
i Dalmacije, imenovao je absolventa kr. šumarske akademije
zagrebačke, Dragutina Br nj asa privr. šumarskim
vježbenikom kod ogulinske imovne obćine


Šumarski vježbenik gradiške imovne obćine Antun Le
V a k 0 v i ć imenovan je pristavom šumskoga ureda vlastelinstva
valpovačkoga.


Vlastelinski šumarnik gospoštijeBizovacg Josi p Sache r
umirovljen je sa 1. siječnjem o. g.


Kr. šumarski vježbenik Aleksander Ugrenović,
absolventa kr. šumarske akademije i apsolvirani slušač filozofije,
promoviran je na dne 18. prosinca, na kr. zagrebačkom
sveučilištu, na čast doktora filozofije iz prirodopisne struke.
Mladome doktoru i naša srdačna čestitka.