DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 425 —


Primorju i Kranjskoj, te su se pokazali veoma korisnim za
pošumljenje.


Opsežniji rad oko pošumljenja neumoljivo je pako skop6an
i sa nekim ograničenjem pravo uživanja paše i sječe, a to ograničenje
opet nepovoljno upliva* na marvogojstvo, koje napose u
Dalmaciji i onako preved trpi od nestašice krme, nije se stoga
čuditi, ako šumska uprava do sada pri svakomu koraku dolazi
na odpor seljana, koji se opiru uredjenju šumskih ukorišdenja
i pošumljenja, ili zagajenju novih prostorija. — Razumije se
po sebi, da to mora onda nepovoljno djelovati i na sam rad
pošumljenja, i da se stoga na tom polju sada još ne mogu postidi
tako veliki uspjesi, kako bi to bilo željeti.


Stoga de biti p´^trebno, da se i ova savezna pitanja dobro
prouče i onda konačno urede zakonodavnim putem, uzimajudi
dakako i pri tom što vedi obzir i na potrebe pučanstva.


Možda bi bilo najbolj , da se tom prigodom uzme u
pretres i pitanje o preinačenju još i njekih drugih propisa
šumskoga zakona, koji ne odgovaraju dovoljno prilikama te
zemlje, a glede kojih je bilo ved i do sada više i raznih pritužba.


Osobne viesti.


Imenovanje. Kr. zemaljska, odjel za unutarnje poslove imenovala
je naredbom od 21. rujna t. g. br. 54596. zamjenikom predsjednika
izpitnog povjerenstva za državni izpit osposobljujući za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva; kr. šumarskog savjetnika Ivana
Kolara, te izpitnim povjerenicima za rečeni državni izpit: kr.
zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda Andriju Borošića, šumarskog
nadzornika Franju Grog era, kr. profesora za šumarstvo Franju K esterćaneka,
kr. šumarskog savjetnika Juliju K uz mu, šumarnika Milu
Masleka, nadšumara Jovana Me ti asa, kr. profesora za šumarstvo
Ivana Partaša, kr. šumarnika Dragutina Polaćeka, kr. županijskoga
šumarskoga nadzornika I. razreda Mirka Puka, šumarnika Slavoljuba
S1 a p n i č a r a, kr. šumarnika Emila T o r d o n y a, i nadšumara Dragutina
Trotzera.


31