DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 424 —


u Dubrovniku,, Hvaru, Metkoviću, Kninu, Imotsko a i Supetru,
Od ovih su mjesta ona u Dubrovniku i Imotskom ved popunjena,
a i ono u Metkoviću popuniti će se još tekom ove godine,
naime čim se bude našao tome i podpuno osposobljeni
natjecatelj. Osim toga bio je povećan i broj kotarskih šumara
od 9 na 27, od kojih će se još ove godine namjestiti njih 6,
drugih 6 godine 1908, a zadnjih 6 novih godine 1909.


Ovo povećanje osoblja bilo je neobhodno potrebito već i
zato, da se uzmognu shodno nadz rati radnje oko sadjenja, a
podjedno, da se olakša i osnuće i uprava potrebitih u zemlji
šumskih razsadnika, koji će se istodobto takodjer povećati,
a napokon onda i zato, da se istodobno uzmogne vršiti što
bolji nadzor nad već postojećim šumama i branjevinama, kao i
samim izvedenjem radnja oko novog pošumljenja.


Nastojati će se pako pri tom svakako i o tom, da u buduće
u svakom šumskom kotaru bude osnovano i onoliko razsadnika,
da će kotarski šumski tehničar u buduće moći iz
istih podmiriti sav za svoj kotar potrebiti broj šumskih razsadnica
i biljka.


Osim toga povećati će se i državne podpore za uzdržavanje
občinskih lugara čiji se broj imade istodobno takodjer
povećati, e da im se tako omogući, da se uzmognu i doista
posvema posvetiti šumsko čuvarskoj i nadziračkoj službi.


U to je ime već i za g. 1907. ministarstvo dozvolilo
iz državnih sredstva daljnu pripomoć od 128.000 kruna
koju će za g. 1908 povisiti na 150.000 kr. a počamši od
1809. iznašati će ona 208.000 kr. godišnje.


Da se pako u obće osigura živahniji rad oko pošumljenja
i da se izvede i onaj dio postavljenog opširnog programa radnja,
u kojem je uvršteno i novopošumljenje od 17.837 hektara obćinskih
zemalja, koje su razne občine u zemlji jur dobrovoljno
stavile, vladi u to ime na razpoloženje, da budu na novo pošumljene,
valjat će i za Dalmaciju, što prije izdati naročit i
pokrajinski zakon o pošumljen ju k r a s a, poput
onih koji opstoje u drugim pokrajinama, kao n p. u austrijskom