DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 423 —
U tom pogledu stavljena je državnoj upravi dvojaka zadada
i to sjedne strane, da se stane na put dalajem uništenju
i ostečenju šumskoga zemljišti kao i opustošenju još opstojedih
šuma, a s druge strane, da se opet uzpostavi šuma tamo, gdje
je takova propala, ne toliko usljed nepovoljnih prilika podneblja
i tla, nego poglavito usljed nerazumnoga uživanja.


U tu svrhu nastaviti će se i povedati u prvom redu ved
i do sada uspješno započeto umjetno novopošuroljenj , bilo
sjetvom bilo sadnjom.


Ved do godine 1906. pošumilo se je u Dalmaciji oko 1,500.
hektsra, teše je zato upotrebilo 5.424. kg. sjemena i 2,722.908
biljaka.


Osim toga nastojalo se je, a nastojati de se i u budude i
oko naravnoga pomladjivanja šuma zagajenjem i uvedenjem
redovitih sječa. Ovaj najuspješniji i najjeftiniji način pošumljenja
još je i zato od osobito važnosti, jer se tim omogućuje,
da se i velike prostorije mogu razmjerno mnogo brže pošumiti
nego skupocjenom novosadnjom ili sjetvom.


Ved i do sada se na taj način u Dalmaciji pošumilo za
posljednih godina dosta znatna površina.


Što se troškova tih radnja tide, bilo je ved g 1906. u to ime
razpoloživo, i to isključivo beriva državnog šumarsko-tehničiog
osoblja, ukupno 169.115 kruna, od kojih je odpalo na državu


121.411 kruna, na pokrajinu 24.916 kruna, a na obdine
21.469 kruna. Od ovogarazpoloživoga iznosa bilo je potrošeno:
za sjemenje 5.608 kruna; za umjetno pošumljehje 69.346 kruna,
za šumska biljevišta i razeadnike 16.741. kruna, za obdinsko
šumarsko osoblje 68.803 kruna, a za gradnju lugarskih zakloništa
na krasu 3.308. kruna, dakle ukupno 163.806 kruna.
Da se je u obde mogla u novije doba i na tom polju
razviti veda djelatnost i pospješiti pošumljenje tamošnjih ogromnih
goljeti, morao se je u prvom redu povečati i broj šumarsko
tehničkoga osoblja u zemlji. U to je ime ministarstvo poljodjelstva,
odobrilo i ustanovljenje od 6 novih mjesta kotarskih
šumarskih tehničara, i to kod kotarskih šumskih poglavarstva