DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 422 —


Radnje uredjenja bujica dovršene i koje su još u teku godine 1906.


Ukupna Državni


Politički
Općina Mjesto Predmet potrepština doprinos
kotar


OJ


Kruna fil. Kruna 1 til


H


1 Knin Drniš Drniš Bujica „Mahnitaš* 300 — 150


2 Sinj Vrlika Vrlika Bujica „Pekasova 1


Draga" 8.000 — 4.0C0
3 Korču´a TI panj Trpanj Bujica „Trpanj´ 46.000´ — 30 200
4 Knin Knin Polača Bujica „Duliba" 21.000; — 17.400


Ukupno. 74.300 51.750
Os im toga bi le su u te JU:
Knin Knin Strmica Bujica Mračaj 156.000 — 139.300
Šibenik Skradin Skradin Eivina Jaruga 250.000 195.000
Hvar Jelša Jelša Bujica Vratnik 11 .853 71.926 50
Kotor Tivat Tivat Bujica Rozino 153.000 135.500
Kotor Škaljari Bujica Zvirenjak 413.000 31.\400
n
n Budva Budva Bujica Grdjevica 320 000 239.4,0


Ukupno. 1,486.153 — 1,1481S6 50


Radnje uredjenja bujica, koje se izvadjaju godine 1907.


"o" Politički Ukupna Državni
Xi
M0)
H
kotar
Općina Mjesto Predmet potrepština
Kruna i:fil.
doprinos
Kruna fil.
1
2
3
Knin
Šibenik
Hvar
Knin
Skradin
Jelša
Strmica
Skradin
Jelša
Uredjenje bujice:
Mračaj
Rivina Jaruga
Vratnik
156.000
250.000
119.853139.300
195.0( 0
71.926

—.
50
4 Hvar Stari grad
Vrboška
Jelša Kruševica 44.000 22.000 —
5
6
Spljet
Kotor
Spljet
Tivat
Pođstrana
Tivat
Murski potok
Rozino
30.000
153.000


22.( 60
135.300


Lastva Lastva
7 Kotor Stoliv Stoliv Markov hrt 40.000 — 32.000 —
8
9
10
Kotor
Kotor
Kotor
Prčanj
Kotor
Budva
Paštrovič
Prčanj
Škaljari
Budva
Kastelastira
Zvironjak
Grdjevica
Porubica
413.000
320 000
-

13 200 31?^.
400
239.400
8.2 0Ukupno . . 1,239.053 — 1,180.586 50


odredi, ako u pojedinom slučaju potrebština ne bi prekoračila
iznos od 10,000 kruna, U tjesnom savezu s ovimi radnjama
uredjenja vodnih rezervoira i nakapnica kao i onih oko uredjenja
bujica, jesu onda svakako i radnje oko pošumljenja
krasa.