DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1907 str. 31     <-- 31 -->        PDF

" 421


(Jrogram za doličnu djelatnost vlade u tom smislu kroz na


rednih 10 godina, program koji obuhvada sve razne grane na


rodnoga gospodarstva,


O´/aj je program vlada već i službeno objelodanila, a mi
ćemo sada u interesu stvari iz njega donjeti onaj dio, koji
se odnosi, na i po nas zanimiva pitanja, o uredjeujii bujica i
pošumljenje goljeti u Dalmaciji.


Što se tiče uredjenja bujica, to nam odnosne podatke predočuju
prije svega niže navedeni pregledni izkazi, o odnosnim
radnjama u godinama 1906. i 1907., za koje je sve radnje
do sada več doznačeno 318.959´37 kruna. Što se pako
budućeg pokrića tih troškova tiče, to se je vlada, s obzirom
na nepovoljne ekonomske kao financialne prilike u emlji
odlučila, da će u buduće za radnje poljodjelskih poboljšica,
uredjenje bujica i naprava za pitku vodu, iznimno povisiti državni
doprinos do 90% a zadovoljiti se sa pokrajinskim doprinosom
od samo 20°´o´


A što se tiče još i budućeg uzdržavanja tako izvedenih
tih radnja, imati će uzdržavanje naprava za osjeguranje pitke
vode i za buduće preuzeti zanimane obćine, za sve druge gori
spomenute radnje pako osnovati će se posebna jedna zaklada.


Ova će se zaklada stvoriti na,taj način, da ća gradjevnoj
potrebštini za svaku pojedinu radnju biti dodan djelomični
iznos IO"/,,, namenjen tom budućem uzdržavanju dotične radnje.
Od ovoga 107o-nog dodatka preuzeti će država i pokrajina
svaka po 5%.


Ovom će zakladom za uzdržavanje" upravljati
namjestniČtvo koje će ju i konstonosno uložiti. Suviše imadu
ovoj zakladi pripasti pri osjeguranju potrebe za dotična poduzeća,
slućajuo zahtjevani doprinos mjestnih činbenika, nadalje
prihod od zemalja dobivenih usljed uredjenja, ukorišćenje trave
i t. d. koji prihodi služe za umanjenje doprinosa države i pokrajine.


Da se poduzeća uzmognu i što brže provesti, ovlašteno
je namjestničtvo, da u vlastitom djelokrugu takove radnje