DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1907 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Prodaja hrastova.


Na vlastelinstvu valpovačkom prodavati dese putem pismenih ponuda u
´^Sumama:


1. Topoli na, por. obd. Hartanovci, sa 194 kat. jutra.
2. Vrbanov Gaj, por. obd. Ivanovci, sa 141 kat. jutrom.
3. Kormošica. ^or. obd. Zeldin, sa 172 kat. jutra, svi hrastovi, zatim u šumi
4. Pušid, por. obdina Budimci, 2264, a u šumi
6. Subotica , por. obd Budimci, 724 hrastovih stabala.
Spomenute šume leže u neposrednoj blizini Slavonske transverzalne željeznice
(Osiek—Batrina), a hrastovi, što se prodaji izvrgavaju, prikladni su za tehnička robu
svake vrsti.


Ponude imadu se najkasnije do 10. listopad a 1907. u 11 sati prije podne
predati ravnateljstvu vlastelinstva valpovadkog i podgoračkog u Valpovu.


Ponuda ima glasiti na paušalni iznos, t. j . u djuture. U ponudi ima nudioc
očitovati, da su mu uvjeti prodaje poznati, te da je s njima sporazuman, osim toga
ima ponudi svojoj priložiti jedan primjerak uvjeta prodaje, na kojem treba da napiše;
„Sa gornjim uvjetima sporazuman", te da te rieoi vlastoručno podpiše.


Ponudi ima nudioc nadalje priložiti 5% od ponudjene paušalne kupovnine, i
to ili u gotovom novcu ili u pupilarnu sigurnost pružajućim vriednostnim papirima
kao žaobinu.


Na omot zapečadene ponude valja napisati rieči;
„Ponuda na hrastove, koji de se 10. listopada 1907. na vlastelinstvu valpovačkom
prodavati´.


Uvjeti prodaje leže u ravnateljskoj pisarni vlastelinstva valpovadkog i podgoračkog
i u vlastelinskom šumarskom uredu u Valpovu, te u uredima vlastelinskih
šumarija u Budimcima i u Harkanovcima na uvid.


Eeflefctanti mogu u ravnateljskoj pisarni u Valpovu i prepis uvjeta prodaje
dobiti.


Vlastnik si vlastelinstva valpovačkoga presv. g. grof Ruđolf Norman -
Ehrenfelški , priđržaje pravo, od podnesenih ponuda po slobodnoj volji prihvatiti
onu, koja mu se po njegovom mnienju i po njegovom sudu bude najbolje svidjala,
a priđržaje si i pravo, da može sve ponude odbiti.


Tko spomenute šume pregledati i procieniti želi, neka se izvoli kod vlastelinskog
šumskog ureda u Valpovu prijaviti,
Valpovo, ."i. srpnja 5907.


Ravnateljstvo vlastelinstva valpovačkog i podgoračkog.


latječaji.


Vlastelinstvo Šestine grofa Miroslava Kulmera, traži lugara i nadzirača
lova. Uvjeti: lugaraki izpit te neporočnost. Plada 30 K na mjesec, stan, drva, deputatno
zemljište, pašu i krmu za 1 kravu i 2 svinje. Osiguranje za slučaj nesrede.
Nastup službe odmah. Upute daje i molbe prima kr. kot šumar R. Ern y
Zagre b (Šumarski dom).


Gradsko poglavarstvo u Petrinji imade za popuniti, u gradskoj šumi »Kotar«
mjesto lugara. Molbe do 12. listopada uz priloge i krstni list, koji dokazuju punoljetnost,
položeni lugarski izpit i svjedočbu ponašanja.


Vlastelinstvo Sv. Krlž-Zaerečje baruna Vranicanyja traži lugara za šumu
u »Macelj gori«. Beiiva : stan, 4 rali deput zemljišta, 24 m^ goriva na panju,
210 K god. plade i ´/* od utjer. odšteta šum. kvarova. Uvjeti: lugarski izpit, jaki
tjelesni ustroj i neporočnost. Nastup službe odmah. Molb e prim a kr. kot. šumar
Bartol Pleško u Krapini.