DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1907 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 390 -
Cestice „Jošava" procienjenu na K. 144.465 i »Istočne Kusare"
procienjene na K 5:50.207 dostao je Grassl sa K, 175 054 i K.
347.510, napokon česticu „Cunjevci" procienjenu na K. 225.087 dostao
Veselinović iz Vinkovaca za K. 298.000.


Dvije su čestice ostale neprodane, ukupni uspjeh dražbe nadmašuje
izkličnu cienu za 257o´ Sudjelovanje kod dražbe bilo vrlo živahno,
dakle svakako dobar znak, da ee i još sliedeće ovogodišnje veleprodaje
naših hrastika proći i preko izčekivanja povoljno.


Na 27. rujna obdržavana je kod kr. kotarske oblasti u Slatini
dražbena prodaja od 330 hrastova iz šume z. z. Bistrica, u procienjenoj
vriednosti od K. 17.454.


Na dne 23. rujn a kod kr. kot. oblasti u Našicama dražba od
4814 hrastovih i 894 brestovih i jasenovih stabala iz šuma z. z. D
Motičina, Razboište, Podgorač i Stipanovci, u ukupnoj procienbenoj
vriednosti od K. 25.466-08.


Za dne 7. listopad a razpisana je kod šumskoga ureda križevačke
imovne obćine u Belovaru, dražba za 1612 hrastova iz šume „ćazmanski
lug" u procienjenoj vriednosti od K. 316 J60.


Na 12. studen a obdržavat će se kod kneževskogšumskog ureda u
Lekeniku, dražba 14.882 komada hrastovih stabala iz šuma knežev, šumarije
u Pešćenici, u procienbenoj vriednosti od 1,361.200 kruna.


Na dne 10. listopad a obdržavati će se kod vlastelinstva u
Valpovu pismena dražba od ukupno 2988 starih hrastovih stabala, a
osim toga još i svega drvlja u vlastelinskim šumama, Topolina, Vrbanov
gaj i Kormošica" na površini od ukupno 607 kat. rali.


Na dne 15. listopad a u Zagrebu, po povjerenstvu za krajišku
investiciona!nu zakladu, iz šuma iste zaklade u Slavoniji, na ukupno
568 raU površine, u svemu 10.996 hrastovih, 1318 jasenovih, 7162.
briestovih i 17542 bukovih i inih stabala, u ukupnoj procienjenoj vriednosti
od 3,903.065 kruna.


Na dne 26. listopad a kod kr. nadšum. ureda u Vinkovcih;
8615 hrastovih, 31.000 jasenovih, 3430 brestovih i 6261 inih stabala,
procienjenih na K 2,556.432


0 tečaju i uspjehu tih dražba, donjeti ćemo osvrt u sliedećem kojemu
broju o. I.


Različite viesti.


Državni izpiti osposobljaju«^! za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva n Hrvatskoj i Slavoniiji, obdržavati će se u smislu na
redbe kr. hrvatsko-slav. dalmatinske zemaljske vlade, odjel za unutarnje