DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1907 str. 63     <-- 63 -->        PDF

- 389


6934 jelova stabla (u Bačinovcu) po K 6*08 po m° i 3) Fran Olivieri
iz Senja za ista 6934 jelova stabla po K 6´42 m^


3. Nadne21. kolovoza, obđržana je dražba kod šumsko gospodarskoga
ureda ogul. iraovne obćineuOgulinu,a dostalisu : a) Šumski predjelu ,Kamočnik"
B. Mance tvornica u Vrbovskom sa K ižOOO b) Predjel „Ponikve"
ista tvrdka sa K 2000. c) Predjel „Crnačka strana", M. Parao
iz Jezerana saK 2015. d) Predjel „Duliba Miškovica", Ivan Mladeneo iz
Senja sa K 5500. c) „Zagorsku kosu", Fel. Neuberger i sin iz Rijeke
sa K 4646 i f) „Padjenovi krči", I. Borst, Schonbach sa K 62 80 i K
6-60 po m´
4. Prigodom 26. kolovoza kod kr. šumarskog ravnateljstva u Zagrebu,
obdržane dražbe od 282 m´ javorovog drva (u Jasenku), u
procjenbenoj vrieđnosti od K 158o, dostala je tvrdka „Holzmanufaktur"
u Vrbovskom sa K 2011.
5. Na dne 14. rujna obđržana je u Vinkovih kod brodske imovne
obćine dražba 4201 hrastovih stabala iz šuma u Pleternici u procjenjenoj vrieđnosti
od 45-860 K a podjedno još 11.663 hrastovih stabala iz ostalih
šuma iste imovne obćine u procjenbenoj vrieđnosti od 2,616.720 K.
Uspjeh dražbe bio je sUedeći: Cesticu „Glovac" u procienjenoj
vrieđnosti od K. 77.709 dostala je tvrdka Filip Deutsch i sinovi iz Zagreba
za K 117.009. — Cesticu „Orljak" procienjenu na K 187.7;J4
d stao je Mohr i drug iz Wiirzburga za K 251 366. — Cesticu „Banovdol"
procienjenu na K, 97.532 dostali su Eislera sinovi iz Beča za


K. 107.683. — Cesticu „Zapadne Kusare" procienjenu na K 91.061
dostao je J. Prpić za K. 118.890. ista je tvrdka dostala takodjer i česticu
„Muško Ostrovo" procienjenu na K 42.768 za iznos od K
47.890. — Cesticu „Kunjevci" procenjenu na K 151.145 dostao je
J. Groos iz Beča sa K. 163 580. — Cesticu „Vrabčana" procienjenu
na K K 44.199 dostao je Dreibholz za K. 54.462. — Česticu „Ada"
procienjenu na K 152.642 dostao je M. Gothardi iz Zagreba za K. 153.900.
— Cesticu „Boljkovo" procienjenu na K. 98.763 i česticu „Kragujna"
procienjenu na K 100.083 dostala je tvrdka Filip Deutscha
sinovi za K. 143.000 odnosno K. 138.930. — Cestice „Rastovo" pro.
cienjenu na K. 194.802, zatim „Sveno" procienjenu na K. 63.771 —
„Repača" procienjena na K. 44 227 i „Slavir" procienjenu na K.
67.722 dostala je „Societe" d´ Iraportation de chene" za K. 228.930 —
K. 86 850 — K 61.130 i K. 73.910. — Čestice „Radjenovci"
procienjenu na K. 115.162, „Gradina" procienjenu na K. 127.778
— „Dubovica" procijenjenu na K 167.372 dostalo „Slavonsko
družtvo za eksploitaciju u Brodu" za K. 50.999 — K. 156.999 i K
196.999. , ,