DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 308 —


b) da izradi njeke još potrebne zakonske osnove, provedbene
naredbe, te službene naputke i tehničke poslovne upute
za šumarsko i lugarsko osoblje.


(Svršetak sliedi).


Poučni izlet šumarskoga društva od 15 do


18.
srpnja 1907. u Kranjsku i austrijsko
primorje.
Po programu, objavljenome u društvenom časopisu, sastali
su se družtveni članovi izletnici, u poaedjeljak dne 15/VII
jutrom u 8 sati na južnome kolodvoru u Zagrebu, da´pod vodstvom
društvenoga tajnika u;iiir. g Vilima pl. Dojko?idj, nastupe naumljeno
putovanje.


Kod izleta su sudjelovali p. n. g. družtveni članovi;
Adamek Ladislav, Barisid Pavle, Beck Ivan, Bilinski Stanko,
Csikos vitez Stjepan, Cop Andrija, Erny Rudolf, Fusić, Franjo,
Grdinić Matija Groger Franjo, Hajek Bogoslav, Hradil Dragutin,
Herzl Adolf, Jakopec Josip, Jerbič Ivan, Kadržavek Leo,
Lach Gustav, Matie Ivan, Mayer Mirko, Neškovie Borivoj,
Peičič pl. Viktor, Pere Šandor, Pleško Bartol, Potočnjak Vicko,
Rosmanith Albert, Rukavina pl. Rudolf, Skorič Milan, Sola-
rid Teodor, i Zivanovid Zivko.


A sad, da bar u kratko prikažemo put, kojega smo prošli.
Potanki opis pregledanih biljevišta, šuma i kraških branjeviaa
i t. d. za stručnog gledišta, donjeti čćmo u budućem broju lista.


Uzduž Save vodi južna željeznica preko Stenjevca, Podsuseda
i t. d. do Sutle, medjašnog potoka sa Štajerskom, dalje
preko Brežca do Zidanog mosta, koje potonje mjesto leži na
razkršdu željeznica na glavnoj pruzi Beč—^Trst—Rieka.


Ovdje smo morali prelaziti u drugi vlak, tako da smo u
12,38 poslije podne stigli u Ljubljanu, gdje je nas na kolodvoru
dočekao i vrlo ljubazno pozdravio p. n. gospodin c. kr.
šumarski savjetnik i nadzornik za Kranjsku Josip Rubbia.
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 309 —


Poslije zajedničkog objeda u hotel »Union« odputismo se
pod vodstvom spomenutog c. kr. šum. savjetnika u c. kr. centralno
biljevište u Gradišu a odavde onda u gradsku šumicu,
da onda konačno razgledamo još i lijepu Ljubljanu.


Ljubljana, glavni grad Kranjske, leži 300 m. nad morem,
a ima blizo 38.000 stanovnika.


Nakon potresa na uskrsnu nedelju god. 1895, z& kojega
je taj lijepi grad znatnu štetu pretrpio, on se je tako rekud
posvema obnovio.


Na mjestu gdje sada stoji grad Ljubljana stajao je već
u rimsko doba grad Aemona.


Osobito su lijepe gradjevine: prijestolna crkva sa freskama,
nova palača zem. vlade, sudb. stola, post. i brzoj, palača, zem.
kazalište i muzej Rudolfinum, pred kojim je smješten spomenik
Valva^ora, poznatoga pisca djela »Čast vojvodine Kranjske«.


Osim toga vidjeli smo spomenike Vodnika i feldmarschala
Radetzkja, te u novije doba podignuti spomenik slovenskomu
pjesniku Presernu.


Sa gradske kule (364 m.) pruža se krasan vidik na Triglav
(2865 m.,) kralja julskih Alpa, na Sanntaler (Steiner) Alpe, a
prema sjeveru na Ojstricu (2350 m.) Skutu (2530 m.) Grintavec
(2559 m.) i t. d.


Prema jugu vidi se več sada u kulturno zemljište pretvoreno
prostrano ljubljansko blato, koje je nekada bilo jezero, na kom
su bile sojenice.


U tome blatu našli su pred nekoliko godina i jednu dobro
sačuvanu predhistoričnu ladju.


Na groblju Sv. Kristofa uživa vječni san izumilac propelera
(brodni vijak, Schiffsschraube) Eessl , koji je kako je to
poznato, bio šumarski stručnjak c. k. mornarice.


Veder smo sproveli na okupu u hotel Dnion, gdje smo se
oprostili i sa p. n. gosp. šum. savjetnikom Rubbiom koji nas
je i ovdje posjetio.


U jutro dne 16 srpnja krenusmo u 7*05 iz Ljubljane,
preko Vižmarja itd. do Jesenice (Assling), Prošli smo Eadma
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 310 —


nnsdorf, gdje stidu ae Podkorunska i Bohinjgka Sava, prošli smo i
želj. postaju Lešce — Bled, sa koje se pruža lijep vidik, sjedne
strane na Triglav, a siruge i opet na najvedi vrhunac Karavanka
Stol (2339 m,).


Iz Lešde-Bleda može se za 1 sat hoda, doći i pješke na
Bledsko jezero (478 m.).


U Jesenici stigosmo na mjesto odkuda vodi, tek lani otvorena
nova željeznica iz Bielaka preko Gorice u Trst.


Pruga Bielag-Jesenica — Trst je 144 km. duga, te de
biti nastavak tauerske željeznice Solnograd — Trst, koja de
cjela stajati Austriju preko 250 milijuna kruna.


Preko Dobrave evo nas u 9-46 prije podne na biseru
Kranjske dežele — krasnooae Bledskom jezeru.


To jezero — dragulj Kranjske — leži t. r. na podnožju
Triglava, i proteže se od J. Z. prema 8. J. oko 2 km. duljine
i 1 km. širine.


Na okolo toga jezera ima puno Ijetovnika i hotela, a
nalazi se ovdje i poznato prirodno lječilište Riklia.
Nad jezerom diže se u visini od 126 m. stari grad Bled,
u kojem je i car Henrik njekoč stanovao.


Prava idila je zavjetna crkvica St. Marije na jezeru, sazidana
je na jednom malom otoku na visini od 19. m, a vodi do
nje 100 stuba.


U toj crkvici nalazi se t. z. »zvonce želja«.


Ostavivši prtljagu na kolodvoru, najavili smo naš dolazak
u blizini ležedem hotelu Triglav, sbog naručenog objeda,
a zatim se spustismo po strmom putidu k jezeru, pogodismo
barke, kojima se odvezosmo do crkvice, na prije spomenutom
otočiću. Okolišni stanovnici i Ijetovnici sigurno su se začudili,
kako često je taj dan zazvonilo »zvono želja«, jer su nekoji od
nas vrlo dugo i uztrajno zvonili — ta imali su valjda više
želja ? — Koji ih od nas nema ?


Izpunila se svakomu nas barem jedna!


Vrativ se u čamce, da nastavimo vožnju oko jezera, dignu
se najednom kiša i vjetar, tako da smo se hoted nehted. morali
vratiti prema izhodištu.
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 311 —


Jedan je od nas vrlo sgodno pri tom primjetio »Vidi se
kako ste svi skupa sebični ljudi, koliko si sve se želji li i
zvonili, ali ni jednome nije palo na um, da zaželi lijepo vrieme«


U pol jedan sat imali smo u hot elu Triglav zajednički
objed, a u 2* 16 poslije podne nastavismo put prema Gorici.


Više puta prelazi sada željeznička pruga obalu naše srebropjene
Save, a za kratko vrijeme pošto prođosmo jedan osobito
visoki most, dođosmo u — Bisticu Bohinjsku, na Bohinjsko´m
jezera (526 m.), i nedaleko od izvora naše Save pod Triglavom.
Visoko nad Bohunjskim jezerom leže rastresena tako
zvana Triglavska jezera (sedam jezera), od kojih su napose 2
i 3 (1760 m.) vrlo duboka, dok su ostala (2570 m.) malena
i plitka. Od Bohinjskog jezera, odnosno Bohinjske Bistrice,
modi je za po prilici za 9—11 sati doči na vrh Triglava (2865 m)


Kod BohinskeBistrice prolazi vlak (6.339m) dugim prokopom


t. j . u dužini po prilici od Frankopanske ulice do Stenjevca,
izašavši nastupa bujično područje potoka Soče.
S desne i slijeve strane vidjeli smo klizi za spuštanje drva.
Strme su strane obrasle bukvom, jelom i omorikom, a gdjegdje
vidiš i dim kojega osamljenoga kopa.


Na željezničku postaju Podbrdo, slijedi postaja Hudajama,
glede koje postoji priča, što ju je pjesnik Biirger u svojoj
Leonori spjevao. Zatim slliedi opet tunel za tunelom, a napokon
eto nas i u Grahovu, zatim u Podmelecu, te na lijevoj
obali potoka Idrije ležečoj želj postaji St. Lucia — Tolmein,
odakle je prekrasan pogled na vrh Kanin (2582 m.) kojega
kao i Triglava mjestimice vječni snieg pokriva.


Moram se ovdje podjedo zahvalno sjetiti i jed og nama
nepoznatog, u službi stojedeg želj. činovnika na postaji u Grahovu.
Vladala je naime velika vrućina, a vode ni na jednoj željezničkoj
postaji. Ljubezni željezničar obećao nam je, da de
nam na sliededoj željez. postaji pribaviti vode i vina, a to je
zbilja brzojavno i odredio, a pošto nije u tom mjestu restauracije
na kolodvoru — to su vino i vodu donesli posebno za
nas na kolodvor. Kod St. Lucije utide potok Idria u rijeku
Soču (Isonzo) a osječasmo ved i — južnije podneblje.
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 312 —


Još samo čas i evo nas ved i u Canale, Čisto primorskom
gradidu. Nu u to vcd juri vlak i do postaje Plava, s lijeve strane
„Sveto Brdo" sa manastirom i dosadašaji najveći kameniti
most na svijeta u visini od 36 m. nad potokom Soča u duljini
od 220 m. a znamenitim svodom od 85. m. razoblučja.
Sada ide željeznica ved širokom ravnicom navještajudoj
nam ved i blizinu Gorice, a za koji čas evo nas ved i na
kolodvoru Goričkom (75 m.). Bilo je 4*35 sati poslije podne.


Ovdje nas je dočekao i lijepo pozdravio u ime c. kr.
šumarskoga ravnateljstva p. n. g. šumarnik A. Rustian. (Predstavnici
društva predali su svoje posjetnice kod šum. ravnateljstva
bududi, da ih prestojnik te oblasti c. kr. pravi dvorski
savjetnik presvijetli gosp. Rud. Thoma bolesti radi primiti nije
mogao). Poslije kratkog odmora i okriepe u hotelu kod Pošte
otputismo se u pratnji sfomenutcg gospodina šumarnika u
tamošnje državno biljeviste za kraške nasade i vočnjake, stoječim
pod upravom šum. činovnika pol. oblasti, a dočekao nas
ondje gosp. c. kr. povjerenik Fazan, koji nam je vrlo Ijubezao
rastumačio tamošnji način uzgajanja bilja i voćaka. O tome
raedjutim još kasnije.


Pogledali smo na to još i sam stari gralid Goricu, koji
slično, kao što i Ljubljana, imade takodjer svoju staru kulu (148
m.). Flora je u Gorici i okolici sasma južna (mediteranska) tako
da i japanske i kalifornijske biline uspijevaju vani. Gorica broji
danas oko 28.000 stanovnika, te je glavni grad krunovine
Gorica-Gradiška, imade talijanski značaj — nu sva je okolica
slovenska. U gradu je sjedište rim. kat. nadbiskupa, c kr.
kot. satništva i drugih oblasti, koje su podređene c. kr. namjesniŠtvu
u Trstu. — U velike se trguje vodem i povrdem,
ali ništa manje i vinom. U večer sastadosmo se svi u vrtu
hotela »Pošte«, gdje su nas posjetila i gospoda; c. kr. šum.
savjetnik Karl i šumarnik Pirker od tamošnjeg c. kr. šum.


ravnateljstva. Dne 17. srpnja u jutro u 6 sati, zaputismo se
0 nda i to sada kolima u t. z. Trnovansku šumu. Prošli smo
najprije predgradje Salcano, odakle promotrismo putem pre
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 315 —


krasai ved spomenuti most Salcano, a pri tom nam zapne oko
na zastavi postavljenoj na kamenoj stijeni, a ispod nje vijenac,
iznad kojega je u kamen uklesaa na slovenskom i njemačkom
jeziku napis »Uspomena graditelju ove ceste 1854. —
1857. gosp. c. kr. šumarniku Josipu Kolleru.«


Okidenje ove spomen plode dojmilo nas je vrlo ugodno, kao
dokaz, kako tamošnja gosp, šum. činovnici goje poštovanje
prema svojim predšasnicima.


Cesta Gorica-Trnova imade do stana upravitelja šumarije
u Trnovi upravo 12 km,, te je vrlo nalik našoj ce ti iz Štimca
i Stirovaču. Oko 7^9 sati stigli smo u Trnavu (788 m.). Više
seoskih kuda, kao i stan upravitelja, bijahu nam u čast okidene
narodnim zastavama, a crkva papinskom. Napose bila su i
ulazna vrata u stan šumarije, kao i pred kudom smještena
brklja, okideni zelenilom, u obliku slavoluka sa natpisi
»Dobro došli« i Forst. u. Waidmann8heil!


Tu nam je po pisaru šumarije podjedno javljeno, da nas gospodin
c. kr. upravitelj šumarije Rudoif Neuwinger čeka, sa
upraviteljem susjedne šumarije iz Dola g. Josipom Laušom u
Nijemcima, gdje nas je osim te gospode dočekao još i župan (načelnik)
iz Trnove sa učiteljem i poštarom. Pošto nas je upravitelj
šumarije g. Neuwinger u ime c kr. šum. erara pozdravio
i razložio gospodarenje njemu na upravu povjerenih državnih
šuma, predav ujedno svakome pregledni nacrt šumarije,
pozvao nas je na kratki doručak, pod jednu 360 g. staru lijepo
ogradjenu jelu. Ova je jela ovdje jedina svoje vrsti, nu mi
takovih imamo još više u našim gorskim kraškim predjelima.
Posije kratkog odmora sjeli smo opet u kola, pa se odvezosmo
preko zaselka Lokve, (gdje su bile također šum kude okidene
zastavami) u sječinu sekcija br. 68 a i b »Turski klanac«.
(opis opažaja slijediti de kasnije.) A zatim prođosmo jedan dio
šumarije dokke, tako da oko V42 stigosmo u Karnicu (985 m.)
gdje je u sred šume sagrađeno više šumarskih stanova. (U Austriji
naime zovu nadlugare »šumarima«). Ovdje bijaše nekod i
šum. uprava, koja je onda premještena u Dol, a sada je stan


24
ŠUMARSKI LIST 8/1907 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 314 —


upravitelja r´ume iznajmljea kao ljetnikovac, samo razizemlje
ima još 2 sobe za šumarske činovnike. Najviši vrh Trnovanske
šume je Mrzavac (1408 m.). Svuda vidiš dobro uzdržane
ceste, ali su mjestimice ipak i vrlo strme.


Gotove svake godine sagradi po se više novih cesta, radi
lagšeg izvoza drva. Ove godine stoji šum, upravi u Trnavi u
tu svrhu na raspolaganje 4000 K. U »Karnici« bijasmo požašdeni
i objedom. Najviše su nas pri tom i opet iznenadile
malene kitice svježega bjelolista — česmike (Rhododendron) i
planinske ljubice, koje je svaki nas dobio. Poslije iVa satnog
odmora, zahvaliv se na gostoljubivosti kao i danim razjašnjenjima
strukovnim, sjedosmo opet u kola, pg se vratismo drugim
putem, nego li smo došli u Trnavu, gdje smo bili i opet
dočekani srdaČnimi poklici stanovnika. Oko SVi sati stigosmo
na kolodvor u Goricu. Formacija Trnovanske šume je kraška,
bure vele, da imade i tamo dosta, nu nas je poštedila. Iz Gorice
nastavismo još istu večer brzim vlakom u 6 38 sati put prema
Trstu. Na kolodvoru imali smo čast vidjeti još i prejas. gosp.
nadvojvodu Leopolda Salvatora, koji nam je iz Zagreba poznat,
a koji je radi pre;>ledbe topništva dolazio u Goricu.


Klanci, gudure, jaruge i tuneli izmjenjuju se neprestance.
Sa Prvačine je krasan vidik na Trnovansku šumu, pa sve do
Nanosa. Zatim dolaze postaje sv. Dane, Kobdil, Dutovlje-Skopo,
Repentobov (poznati mramor), a napokon i Općina, do koje
vodi iz Trsta i električni Tramway. Opet prokopi, tuneli, želj.
stanice Guardiella i Rozzoll, krasni vidik s desne strane na
Trst, na zaljev Mugia, na grad Isolu i na more. Kraj svega
toga gotovo zaboravismo, da stigosmo u Trst. (8*10 na večer.)


Odsjeli smo u hotelu »Balkan«, nedaleko južnog kolodvora.
Tu nas je dočekao i vrlo Ijubezno pozdravio velemožni
gospodin c. kr. šumarski nadsavjetnik i zem. šum. nadzornik
Josip Pucieh. Drugi dan u jutro t. j . dne 18. oko 748 odvezosmo
se električnim tramwajem, u pratnji spomenutog gospodina
do Obeliska (397 m.) nad gradom Trstom, odakle
nam se pružio prekrasan vidik na Miramare Građo i na široko
lazurno more.