DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Natječaj.


Kod šumskoga ureda vlastelinstva Nuštar (u Slavoniji) imade se
sa 15. svibnjem 1907. popuniti mjesto


Namještenje je prve godine privremeno, sa K. 960 na godinu u
gotovom, 12 m* goriva, jednostavna uredjena soba, a za tamanjenje
zvieradi običajna lovnina Kod stalnog namještenja sliedi povišica plaće
na K. 1080, uz povratu putnih troškova. Natjecatelji imadu dokazati
znanje njemačkog kao i hrvatskoga jezika u pismu i govoru, treba da
su dobri streljci i risači. Molbe sa fotografijama treba upraviti na


Vlastelinski šumski ured u Nuštru.


Mat jecaj.


Kod gospodarskoga ureda gradiške imovne obćine u Novoj Gradiški,
imade se popuniti


mjesto protustavnika računovodje


u privremenom svojstvu u X. dnevnom razredu, zatim


dva mjesta šumarskih vježbenika


u privremenom svojstvu. Propisno obložene molbe valja podnieti šumskogospodarstvenom
uredu imovne obćine do 10. travnja t. g. (Vidi u
ostalom Nar. Nov, br. 69. od 23. ožujka t. g.).


Sadržaj.


Strana
Osnova zakona o kaznenim odredbama u postupku pred


upravnim oblastima, napose kod šumskih prekršaja . 121 — 126
Njemački šumar o slavonskim hrasticima. Preveo A. Kauders 126—134
Kemizam drva Piše prof. dr. S. Bošnjaković (Nastavak) . 134—145
Šumarska akademija pred saborom . . 145—155
Listak. Družtvene viesti: Sjednica upravnoga odbora družtva


od 24. ožujka t. g. — Zapisnik sjednice odbora


družtva od 16. prosinca 1906 155—157
Osobne viesti: Umrli. — Imenovanja i promaknuća . 157—158
Promet i trgovina 159
Različite viesti: Šumarsko udruženje u Srbiji - Okružne


uprave u Srbiji . . 159—160


Prilog. (Lugarski viestnik). Opredjeljivanje kukaca Od
Dr. A. Langhoffera. — Na život i smrt. — Šumsko
posjedovni odnošaji u Hrvatskoj i Slavoniji. —Različite
viesti: Umrli. — Izpiti za lugare i nadzirače lova. —
Zaključni račun mirovinske zaklade lugara II. banske
imovne obćine.