DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— ieb šumske
uprave postoje:


1. U Loznici, za sve šum6 u administrativnom okrugu podririskom.
2. U Valjevu, za šume u okrugu valjevskom i šume u srezu
crnogorskom okruga užičkog, izuzevši planinu Grnokosu;
3. U Bajinoj Bašti, za šume u srezovima račanskom, zlatiborskom
i uzičkom, sa šumom Grnokosom u srezu crnogorskom okruga
uzičkog ;
4. U Čačku, za šume u srezovima aziljskom i požeškom u okrugu
uzičkom ; u srezu Ijubičkom i ceo „Veliki i mali Vujan", u koliko se
prostire i u srez tatovski, za šume u srezovima trnavskom i dragačevskom,
izuzimajući planine „Troglav" i „vjemerno", i najzad planine
„Suvobor" i „Ravnagora" u okrugu rudničkom;


5. Na R udnik u za „Rudničku" planinu u okruzima kragujevačkom
i rudničkom, ostale šume u srezu kačerskom i cakovskom, bez planine
„Ješevca", „Suvobora" i „Ravne gore", u okrugu rudničkom, a sa planinom
„Vukuljom" i „Venčacem" u srezu jaseničkora, okruga kragujevačkog;
6. U Kraljevu , za šume u srezu uzičkom sa planinama „Troglavom"
i „čemernom" u srezovima dragačevskom i trnavskom i trokut
drumova, sa planinom „Kotlenikom" u sredini, u srezovima Ijubičkom
okruga rudničkog i tružanskom okruga kragujevačkog;
7. Na Raškoj , za šume u srezovima studeničkom i moravičkom
okruga čačanskog;
8. U Prokuplju, za šume u okrugu topličkom;
9. U Vranju, za šume u srezovima masuričkom, pčinjskom i poIjaničkom;
10 U Leskovcu , za šume u srezovima jablaničkom, leskovačkom
i vlasotinačkom;


11. U Pirotu, za šume u okrugu pirotskom;
12. U Nišu za šume u srezovima niskom i svrljiškom, okruga
niskog;
13. U Aleksincu , za šume u srezovima aleksinačkom, moravskom
i banjskom, okruga niskog i sreza ražanjskog okruga kruševačkog;
14. U Kruševcu , za šume u srezovima rasinskom, kopaoničkom
župskom i trsteničkom okruga kruševačkog;
15. U Knjaževcu , za šume u srezovima zaglavskom, zaječarskom
i timočkom okruga timočkog;
16. U Brzoj Palanci, za šume u okrugu krajinskom;
17 U Golub e u, za šume u okrugu požarevačkom;
18. Na Avali, za šume u okrugu beogradskom i podunavskom;
19. U P a r ač i n u, za šume u okrugu moravskom, izuzimajući
„Crni vrh" i „Glediške planine", i sa šumama u srezu boljevačkom
okruga timočkog;
20. UKragujevcu, za šume u okrugu kragujevačkom, bez
„Venčaca", „Bukulje", »Rudničke planine" i „Kotlenika", a sa celim
„Crnim vrhom" i „Gledičkim planinama", „Tikvom" i „Samarom", u
koliko se ove pružaju i u okrug moravski, i sa celim „Ješevcem" u koliko
se ovaj pruža i u okrug rudnički
Uieđjuje piofesor F. Ž. Kesterčanek. Tiskara C. Albreoht (Maravić i De6ak.)