DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 159 —


Promet i trgovina.


Prigodom na dne 18. veljače t. g. kod kr. kotarske oblasti u Garešnici,
obdržane dražbe od 82´6 komada hrastovih stabala iz šume
zemljištne zajednice „Giglenica", ostao je dostalcem drvotržac M.
Momčilovi ć iz Siska, sa ponudom od 82.925 kruna


Prigodom na dne 25. veljače kod kr. kotarske oblasti u Sisku, obdržane
dražbe od 21.640 hrastovih stabala iz šume „G maj na" zemljištne
zajednice „Peščenica", u procjenjenoj vriednosti od 192.000 K.,
ostao je izmedju devet natjecatelja dostalcem, Makso Fischer iz Našica,
ponudom od 254.000 kruna.


Kod kr. kotarske oblasti u Slatini, obdržana bje na dne 23, ožujka
dražba od 677 komada hrastovih stabala iz šume zemljištne zajednice
Kap inči, u procienbenoj vriednosti od K. 20.188-72. Dražba bila je
dosta živahna. Ponuda stiglo je ukupno šest, dostalcem ostao je Adolf
Heim iz Zagreba, ponudom od 31.893 K. to jest sa 53% viška.


Na dne 13. travnj a o. g. obdržavati će se, kod iste kr. kotarske
oblasti, dražbena prodaja od 55 hrastovih stabala iz šume zemljištne
zajednice Lukavec u procienjenoj vriednosti od 6,107 121 K. —a na
dne 20. travnj a i opet dražba od 1730 hrastovih, grabovih i cerovih
stabala, sa pašnjaka zemljištne zajednice Radosavci , u procienjenoj
vriednosti od 9.603 kruna.


Različite viesti.


šumarsko udruženje u Srbiji. Početkom o. g. odštampan je u
„Trgovinskom glasniku" proglas „Kolege šumari" podpisan po okr.
šumarima Dr. Đoki St. Jovanoviću, i Petru Manojloviću, okruga šumske
uprave u Kruševcu. Taj proglas našao je željena odziva kod sviju
srbskih šumara, pak je onda prema želji većine njih odredjen, za II.
marta po starom (t. j . 24. ožujka) u Kragujevcu, obći šumarski zbor, sa
ovim programom.


1. Otvaranje zbora. 2. Izbor predsjednika i dvijuh sekretara zbora.
3. Izbor dva člana za overovlenje zapisnika zbora. 4. Predloži pojedinih
članova zbora u pogledu osnivanja udruženja. 5. Pretresanje
pravila udruženja. 6. Upis u članstvo. 7. Izbor upravnog odbora udruženja.
8. Predloži pojedinih članova.
Za sada ovo, a po dovršenom zboru, javit ćemo još i obširnije,
nadajući se, da će tim i hrvatsko šumarsko družtvo, dobiti u[nedalekoj skorašnjosti
iskrena brata „Srpsko šumarsko udruženje".


Oltražne šumske uprave n kraljevini Srbiji. Svaki šumski
okrug imade svoju posebnu okružnu šumsku upravu, koju sastavljaju
državni okružni šumar, sa potrebnim brojem podšumara i šumskih čuvara.


Okružni državni šumar je nadzornik i neposredni starješina u
okružnoj šumskoj upravi. Njegova je dužnost, da se stara o tačnom vršenju
odredaba zakona o šumama, i pravila i naredaba ministra narodne
privrede; da neposredno nadgleda i rukovodi podizanje, gajenje,
sjeću i upotrebu šume i drugih šumskih proizvoda u područnom mu
šumskom okrugu, i da čini predloge najvišoj šumskoj upravi o boljem
i razumnijem gazdovanju u područnim mu š mama.