DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 157 —


Nadalje dopitane su još iz đružtvenib sredstava podpore po 30
K djeci pokojnoga lugara Gjure Mijakovića, siroti Eduardu Piberniku u
Ogulinu i slušaču šum. akademije zagrebačke Vladimiru Turkalju, a po
40 K. udovi Smiljani Guteša, Melaniji Ljubinkovićevoj, Ruži Šeringer,
i Milici Petrovie, a po 50 kruna, Olgi udovi Belamarić, Albini Ćelija i
Emi Lepušić.


Odbor zaključi nadalje ponovno umoliti kr. zemaljsku vladu da
rieši predstavku društva od 30 listopada 1906. glede zajedničkoga podvornika
za šumarski muzej i šum. akademiju.


Molba slušača trečega tečaja kr. šum akademije zagrebačke, za
bezplatno izdanje „Šumarskoga lista" u g. 1907. bude uvažena. Čita se
poziv zemaljskog magjarskog šumarskog družtva u Budimpešti, od 30.
listopada br. 14. k proslavi 40 godišnjice obstanka istoga družtva.
Odbor zaključuje da se magjarskom šumarskom družtvu tim povodom
od strane br. slav. šumar, društva čestita.


Tajnik predlaže, a odbor prihvaća predlog, da se društvo obrati
predstavkom na vis. kr. zem. vladu, u predmetu načelne naredbe glede
izdanja novih šumsko oštećenih cijenika za cielu zemlju.


Riešava se raolba družtvenog podvornika A. Tudjine za podie-
Ijenje podpore — tim, da mu se dopituje 10 K. za to što je ubrao
dužnu članarinu od zagrebačkih đružtvenib članova.


Zapisnik nazočne sjednice, bude u sjednici odbora od 24/3. podpisan,
pročitan i ovjerovljen.


Osobne viesti.


Umro. Na 15. ožujka o. g. umro je u Zagrebu Josip Hren
kr. državni šumarski računarski savjetnik u miru, u 67. godini života,
te je 17. ožujka poslije podne sahranjen na skupnom groblju Laka mu
zemlja.


Imenovanja i promaknuća. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije, imenovao je šumarskog pristava Stjepan a Simić a privremenim
protustavnikom kod ogulinske imovne obćine — abiturijenta
Emil a Rivosechia , privremenim šumarskim vježbenikom kod otočke
imovne obćine, sa sustavnim berivima, odnosno pripomoći, a premjestio
je iz službenih obzira kotarskog šumara I. razreda Milan a Žibrat a
od kr. kot. oblasti u Karlovcu k onoj u Gabru, kotarskoga šumara IIrazreda
Josipa Heknera od kr. hrv.-slav.dalm. zemaljske vlade
odjela za unutarnje poslove, kr. županijskoj oblasti u Zagrebu.


t Dr. Joeh. Karl. G-ayer, kr tajni savjetnik i bivši javni redoviti
»reudilišni profesor u Munchenu, te posjednik mnogih odlikovanja.
Dne 2. ožujka 1907. preminuo je Miinchenu, u visokoj dobi od
85 godina profesor Dr. Karl. Gayer, gdje su mu mrtvi ostanci dne 4.