DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 156 ~
Iza otverenja sjednice po družt podpredsjedniku g. F. Kesterčaneku,
izvješćuje tajnik, da je društvo smrću izgubilo člana nadšumara Slavo-
Ijuba Brosiga u Ogulinu, koje izvješće upr odb. saučešćem prima do
znanja, uz poklik slava mu!


Čita se zapisnik odborske sjednice od 28. listopada 1906. koji bude


p. gg, H. Begni i V. Benaku ovjerovljen.
Tajnik izvješćuje, da se u provedbi glavno skupštinskih zaključaka,
visokoj kr. zem vladi podnašaju danas sliedeće predstavke: br.. 46,
glede izjednačenja beriva kao i putnih paušalija činovnika imovnih obeina
sa berivi kr. državnih zajedničkih šumarskih činovnika, br. 51.
glede oživotvorenja šumsko uzgojne zaklade za siročad autonomneg
šumarskog osoblja, br. 52. u predmetu svojedobnog predloga šumarnika


g. V Benaka glede devastacije šuma u području II. banske im. obćine.
br. 47. glede eventualnog izdanja novih službenih znakova za lugare
i nadzirače lova. br. 48. glede izdanja nove naredbe ob obdržavanju t. v
višjih šumarskih državnih izpita, i br. 44. glede dokinuća i povratka
jur položenih jamčevina za činovnike krajiških imovnih občina.
Prema zaključku točke 5 stvorenom u odbor, sjednici od 28/12 u
pogledu inventiranje šumarskoga doma, inventara muzeja i knjižnice —
izvješćuje se a) da su stanovi šumarskog doma pregledani, pa se o obnalazu
predlaže pismeno izvješće — kao i predloži o promjenama koje
bi valjalo preduzeti, glede stanarine i popravaka u interesu družtva.


Odbor zaključuje da se stavljeni predloži provedu i da se odbornik
kr. šumarnik g. A. Rozmanith umoli, da preuzme brigu i nadzor
nad šumarskim domom, ter da se njemu povjeri razpoložba u pogledu
provedaba onih mjera, koje su potrebne u zaštitu interesa šum. družtva.


Što se tiče inventure društvenoga muzeja, to je takova ostavljena
in suspenso, do riješenja predstavke podnesene vis. vladi u pogledu
predaje muzeja šumarskoj akademiji. Upravni je odbor uz to zaključio
da se međjutim i jur postojeći, našastar muzeja do buduće odborske
sjednice imade definitivno sastaviti,


U pogledu preuzeća družtvene knjižnice i ostaloga inventara prepušteno
bi preuzeće bivšem i sadanjem družtvenom tajniku, time daše
konačno ugljavljeni izkaz knjiga imade onda objelodaniti u Šum. listu.
Predlažu se molbe stigavše predsjedničtvu družtva za podieljenje pod-
pore iz družtvene pripomoćne zaklade kao i inih družtvenih sredstva.
Odbora zaključi, da se iz družtvene KSroskenjijeve zaklade podiele sliedeće
podpore: po 50 K. udovam Julijani Kordić i Petri Simić; po K.


70 udovam Milki Giirtler i Marija Furlan, po 80 K. Dragici Brosig
te sirotama iza pokojnog Leona Šipeka.