DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 155 —


životom živio. Ovo bi bilo i u interesu toga zavoda i u interesu
sveučilišta.


Dakako, da je preka nužda, da se institucija sadanjih
učitelja te akademije dokine, a mjesto toga da se imenuju profesori
u rangu profesora visoke škole, jer 6udno svjetlo baca
na zavod, ako su na jednoj visokoj školi sve sami gimnazijski
profesori i to s naslovom učitelja.


* *
*


Izpustajudi dalnji dio govora g. zastupnika, u koliko se
odnosi na ostale naše razne gospodarske škole i institute, mi
ćemo se, u koliko se u stanovitim točkama ne slažemo sa ovdje
razvitim inazori, po mogudnosti što prije, u kojem sliededih brojeva
ovoga lista na iste još i pobližje osvrnuti.


XJIST.A.K:


Družtvene vijesti.


Upravtti odbor dražtva obđržao je dne 24. ožujka o. g. redovitu
odborsku sjednicu, u kojoj je osim raznih tekućih administrativnih
predmeta, stvorio i zaključak, da se ovogodišnja, po broju XXXI.
redovita glavna skupština obdržaje na dne 14. sr pnj a o. g.
u Zagreb u — i to po mogućnosti, u savezu sa poučnim stručnim
izletom preko Zidanoga mosta u Ljubljanu — zatim preko Bledskoga
jezera i Bohinjske doline u Goricu. Odavle izlet u Trnovansku
državnu šumu — a zatim povratak preko Trsta i Sv. Petra u Zagreb.
Aproksimativni troškovi toga puta iznašati će 80—100 kruna po osobi.
Pobližji program i obavjesti donjeti ćemo u sliedećem
broju o. 1., nu medjutim biti će u interesu stvari, da se p. n. gg. članovi,
koji napose i izletu prisustvovati kane, taj svoj naum
što prije, kratkim putem na dopisnici, jave predsjedničtvu družtva.


zapisnik sjednice upravnoga odbora hrv. slav. šumarskoga
družtva, obdržane 16. prosinca 1906.


Prisutni gg. odbornici: Begna H. Benak V. Dojković V. fc^rnj R.


F. Kesterčenek, D. Laksar, E. Slapničar, L Szentgy6rgy, Rozmanith A.
i Partaš I. Izpričana p. n. gg. Marko grof Bombelles, J. Havas, G. pl.
Zajc i D. Mocnaj.