DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 1´53 ona
predavanja, kojih kod nas nema, a u Austriji ae traže,
tako da de Dalmetinei i Bosanci modi ovdje studirati i ispite
polagati, a s druge strane de i naši sinovi dobjvati namještenja
u Bosni i Dalmaciji, kako to već sada od slučaja do slučaja
biva. Ali čim mi utjelovimo šumarsku akademiju u filozofski
fakultet ili ju pripojimo sveučilištu kao osobiti fakultet, odmah
se mi udaljujemo od tipa austrijskih sveučilišta.


Ja se jako bojim, pače sam siguran, da de se to upotrebiti
kao razlog ili bar kao izlika, da se nama uskrati reciprocitet
ili ravnopravnost. Kazati de se, da je naše sveučilište
nešto drugo, nego austrijsko, da je to nekakav mixtum compositum,
pa da nam uslied toga ne mogu priznati reciprociteta.


A ipak mi s pravom tražimo p)tpunu ravnopravnost s
austrijskicu sveučilištima, i čim se uvedu još neka predavanja
na juridičkom fakultetu i čim naši seminari i iostitutl dobiju
potrebitu doličnu dotaciju, nema sumnje, da de se ta ravnopravnost
i dostići; ali sam siguran, da je ne demo dobiti, ako
budemo šumarsku akademiju pripojili sveučilištu, svejedno u
kojoj formi.


Moglo bi se redi, kad je u Njemačkoj tako, zašto ne bi
bilo dobro i kod nas. Ja se ne du upuštati u razlaganje o šumarskim
odjelima u njemačkim sveučilištima i to s jednostavnog
razloga toga, jer se u njemačke prilike ne razumijem.
Ali upozoriti mi je na to, da se mnogi doktorati, stečeni na
nekim njemačkim sveučilištima, u Austriji ne priznaju. A ne
priznaju se ni kod nas, jer je t. zv. Rigorosenordnung, uvjeti
naime za polučenje doktorata, na nekim njemačkim sveučilištima,
drukčiji nego u Austriji i kod nas. Zahtjevi su naime gore manji.


Tako i ja sam znadem za 4 ili 5 slučajeva, da naš fakultet
nije nostrificirao doktorata, što su ga pojedini Hrvati
stekli na njemačkim nekim sveučilištima. Isto tako znadem za
jedan talijanski doktorat filozofije, koji kod nas nije nostrificiran,
t. j . priznat A to isto dogodit de se, visoki sabore i
nama, ako budemo išli mieiijati išta na današnjem ustrojstvu
našega sveučilišta.


12