DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 152 —


teta, koji — kako rekoh — običao o poslovima i potrebama
sumarake akademije nema ai pojma. Nota beiie, vrši on tu
vrlo nezahvalnu službu bez ikakve nagrade; a fakat je, da
dekanu agende akademije zadaju tri putu tohko posla, koHko
agende njegovoga filozofskog fakulteta.


Svakako dakle ovako prislonjena uz fakultet ta akademija
ne može dulje ostati. Nastavnici šumarske akademije, a
i drugi propagiraju misao, da se šumarska akademija utjelovi
filozofskom fakultetu ili da se posve kao novi fakultet dodade
postojedima. No i to ne bi bilo dobro. Oni, koji to zagovaraju,
upozoruju na to, da je i u Njemačkoj tako, naime u Giessenu,
Miinchenu, Tiibingeuu, Leipzigu, Halli, Bonnu, Vrat.islavi i
Jeni. Zatim je tako na mnogim engleskim, francuskim i.talijanskim
sveučilištim. Ali u cieloj austro-ugarskoj monarkiji pripojeno
je gospodarstvo, a ne šumarstvo samo u Krakova.


Uviek se govori, da je tu gospodarstvo organski^utjelov-
Ijeno u filozofski fakultet. Medjutim to nije tako, kako se evo
vidi iz ovoga reda predavanja krakovskoga sveučilišta. Najprije
dolazi fakultet teološki, onda pravnički, pak medicinski,
filozofski, a onda dolazi kao neki osobiti appendix „Studjum
rolnicze". I tu su tri godišta. To je dakle kao neki´tečaj za
gospodarstvo.


Glavno je dakle, da konstatiramo, da se u Austriji samo


u Krakovu predaje na sveučilištu gospodarstvo, a i to valjda


samo s obzirom na tamošnje prilike. Ali — kako rekoh —


to nije šumarska akademija!


Kod toga fakta moramo se, visoki sabore, zamisliti. Mi


smo u školstvu doduše posve autonomni i neovisni, ali ipak


ne smijemo izgubiti kontakt sa školstvom austro-ugarske mo


narkije.


Mi tražimo, da se svi naši sveučilištui ispiti priznadu u


Austriji. I pravo je to; a kako stvari danas stoje, pouzdano


se nadamo, da demo to u najskorije doba i polučiti, i to tim


više, što je vlada na usta gosp. predstojnika za bogoštovje i


nastavu izjavila, da će što prije uvesti na juridičkom fakultetu