DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 161 —


lipnja 1905., kojom je zakrčila put apsolventima naše šumarske
akademije u zemaljsku službu bosansku.


Kako rekoh svakako treba još ove godine, da se proširi
akademija od 3 na 4 godine, jer de inače i naši domaći vlastelini
dati prrednost stranim šumarim*!.. koji su studirali 4 godine,
svakako više znadu pred našima sa 3 godine. To pitanje
treba svakako urediti još prije naukovne godine 1907 8. Vrlo
je važno dalje pitanje, kako da se šumarska akademija definitivno
uredi. Tu ima raznih predloga:


1. neka se šum. akademija utjelovi filozofskom fakultetu,
a da ne bude, kao što do sada, samo prislonjena; ili
2. neka bude posebni samostalni fakultet u našem sveučilištu,
dakle uz sadašnji fakultet teološki, juridički i filozofski
neka se ustroji novi, to jest tehnički fakulttt. Šumarskom
odjelu imao bi se naime pripojiti i tehnički odjel;
3. da se šum. f-kademija prenese u Križevac, te sa tamošnjim
gospodarskim učilištem spoji u šumarsko-gospodarsku
akademiju.
4. da šum. akademija postane sasvim samostalna visoka
škola u Zagrebu, eventualno sa tehničkim odjelom.
Danas je šum. akademija prislonjena na filozofski fakultet.
To ne valja. To je velika nevolje, i ja ču spomenuti samo to
da ta akademija nema danas ni profesorskoga zb^ra, nego se
0 tekučim njezinim pitanjima raspravlja u sjednicma filozofskoga
fakulteta, dakle pred forumom, pred koji nikako ne
spada. Ja sam sa sam uputio u te poslove tek prije 4 godine
kac dekan filozofskoga fakulteta, ali prije nisam imao ni pojma
0 prilikama šumarske akademije. Pa ipak mi moramo u našim
sjednicama i o tim šumarskim 8t7ariraa raspravljati. To je, dakako,
štetno po razvitak toga zavoda.


Razlog toj anomaliji je taj, da na šumarskoj akademiji
imade samo jedan izvanredni profesor, koji je i na sveučilištu
zaposlen, a sva ostala mjesta zapremaju učitelji lektori, koji
kao takovi u profesorski zbor ne spadaju.


Agende šumarske akademije — dopisivanje s vladom,
predsjedanje kod izpita itd. — vodi dekan filozofskoga fakul