DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 150 —


ničen je dakako. Zato se ved sada đogadja na pojedinim
visokim školama, da se najprije primaju domaći sinovi Niemci,
Austrijanci, što je i sasvim naravno; a tek onda, kad su svi
ovi primljeni, i ako još imade mjesta, dolaze naši na red. Tako
primjerice čujem, da je na jednoj, čini mi se bečkoj visokoj
školi uvedeno da se domaći sinovi upisuju od konca septembra
do 28. oktobra, pa tek onda, ako još imade koje prazno mjesto,
dobivaju ga naši sinovi. To je, gospodo, ozbiljna pogibao, koja
nam s te strane prieti. Veli se dalje, da će i na bečkoj „Hochschule
fiir Bodenkultur" u najkraćem vremenu otešćati se, a
možda i onemogućiti pristup strancima, dakle i našim djacima.


Ako ee zamislimo dublje u taj predmet, moramo priznati
da je sasvim razumljivo i naravno, da će strane visoke škole
prije primati svoje sinove, nego tudje.


Neka re sada uzme u obzir, koliko svaka zemlja na te
škole troši; tako da na primjer mi za svakoga pojedinoga šumarskoga
akademičara trošimo godišnje čini mi se, preko 7000
K, a na pojedine slušače matematičko-prirodoslovnog odjela
trošimo i više, jer je tamo još više zavoda i ptručnih pomagala.


Poradi svega toga ne bi bilo uputno, da se šum. akademija
napusti.


Dalje je pitanje, kako da se šum. akademija definitivno
uredi. Sada traje stadij u našoj akademiji 3 godine, a svakako
ga tret)a još ove godine proširiti na 4 godine, kao sto je u
šumarskoj i rudarskoj akademiji u Šćavnici, po čijem je uzoru
naša akademija u svoje vrieme ustrojena.


To treba čim prije učiniti, a pri tome treba da se držimo,
naučne osnove šćavničke, i to već zato da se apsolventima
naše šumarske akademije omogući, da budu primljeni u državnu
šumarsku službu.


Mi moramo, dakle, apsolviranim našim šumarima omogućiti,
da budu primljeni u državnu službu; pa ako u tome uspijemo,
i ako uredimo svoju akademiju po uzoru šćavniČke.
onda budimo sigurni, da će i zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu
opozvati onu svoju po nas žalosnu naredbu od 14