DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 148 —


Ja ne 6n ispitivati je li taj račun ispravan ili nije; ali
du upozoriti na jedno: Sada cieli taj novac, što ga zemlja troši
i na nastavnike i na slušače, ostaje kod nas, ostaje kod kuće; a
osim toga potroše i učitelji i djaci godimice liepu svotu. A sve to
ostaje sada u zemlji; a ja sam izračunao, da tako u Hrvatskoj
ostaje po prilici 150.000 K godišnje. Zar ćemo to sada šiljati
van u inozemstvo?


Ali upozorit du, visoki sabore, i na ovo : Ako se uopde
nabaci pitanje, što je tu skuplije, a što jeftinije, ja du idi i
dalje. Ja onda pitam, što je s našim sveučilištem, imeuito s
filozofskim fakultetom? I tu bi bilo bez sumnje jeftinije, kad
bismo sveučilište ili bar filozofski fakultet napustili, a budude
profesore sa stipendijama šiljali na strana sveučilišta. Jurista
trebamo više, oni bi ostali, ali mjesto juridičkoga fakulteta dobili
bismo pravoslovnu akademija, kako smo ju imali prije
ustrojenja sveučilišta.


Ja sam uvjeren, da nitko ozbiljan ne bi htio na to pristati.
Jer ja kažem, svaka škola, po gotovo visoka škola je
ognjište, odakle se prosvjeta i kultura širi na sve strane. Narod
bez ovakovih važnih kulturnih centra mora izgubiti svoju narodnu
individualnost, a može pri tom izgubiti i narodnu svoju
samostalnost. (Odobravanje ) Mi ne smijemo, visoki sabore, gledajući
samo na materijalnu stranu toga pitanja izgubiti s vida
iđef.lnu stranu. Ili kad to moje stanov šte ne bi bilo opravdano,
pitam ja vas, zašto bi onda naša brada Slovenci i austrijski
Talijani tako uporno tražili za sebe osobita sveučilišta, osobite
visoke škole, a svakako bi i za njih jeftinije bilo, da im sinovi
idu na njemačka sveučilišta, kao danas, ali ipak su oni spremni
na sve žrtve, samo da dodju do sveučilišta.


Ali, visoki sabore, ako i pustimo s vida tu idealnu stranu
toga pitanja, važni su razlozi, koji bi nas morali prisiliti, da
nam šumarska akademija ostane.


Od cjelokupne površine, što ju zaprema kraljevina Hrvatska
i Slavonija, zapremaju naše š´ime oko 367o ili 1,530.447 katastralnih
jutara, a vriednost je tih šuma, kako su stručnjaci