DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 146 —


bio je narodni zastupnik vinkovacki i kr. sveucilištni profesor


dr. Stjepan Tropsch priliku, da objasni i svoje stanovište u


pogledu pitanja o konačnom uredjenju naše zagrebačke šumar


ske akademije U koliko je gospodin zastupnik pri tom dielo


mice iznio i njeke, do sada u ovome listu još neobjelodanjene


činjenice u tom predmetu — pa kako su mu uz to kao bivšem


svojedobnom dekanu mudroslovnoga fakulteta — odnosno


dakle i te šumarske akademije — i odnosaji iste bar dielomice


i pobližje poznati — to držimo u interesu stvari, da taj njegov


govor, prema odnosnom saborskom stenografskom zapisniku*


i ovdje iznesemo.


Govor u koliko se odnosi na samo pitanje kr. šumar


ske akademije glasi:


Visoki sabore! Prema svojem obedanju, danom u glavnoj
proračunskoj raspravi, Čait mi je uzeti rieč kod ovoga naslova,
da upozorim na neke potrebe u narodnom našem gospodarstvu,
poimence, da progovorim o gospodarskim našim učilištima, koja
su za procvat i napredak našega gospodarstva od veoma velike
važnosti.


Ta naša gospodarska učilišta jesu ova: šumarska akademija
u Zagrebu, prislonjena mudroslovnom fakultetu našega
sveučilišta, zatim kr. gospodarsko učilište u Križevcima, zemaljska
ratarnica u Požegi, vinogradarska i vodarska škola u
Petrinji, vinogradarska škola u Iloku, kr. zemaljska potkivačka
škola u Zagrebu, zatim tečajevi za sirarstvo, mliekarstvo,
za vodarstvo, vinogradarstvo i vrtljarstvo u Božjakovini, te konačno
pokusna gospodarska postaja za gornju Krajinu u Gospidu.


Gospodarskih zavoda i škola imamo dakle prema čednim
pi´ilikama dosta.


Sad je samo pitanje, da li sve te gospodarske škole doista
i odgovaraju gospodarskim našim prilikama i potrebama.


Ja du s dozvolom visoke kude opširnije o tom progovoriti,
a moram to tim više, što se sada radi o reorganizaciji


* Vidi Stenografski zapisnik LVI. sjednice sabora kraljevine Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije držane dne 7. ožujka 1907.