DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1907 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 145 —


vrstni, možda kem. vezani na druge org. i anorg sastojine
drva. Da u samoj staničnoj membrani proteina nema, razabrali
smo jur na drugom mjestu.


Ugljohidrati.
U drvu imade škroba ; možemo ga jodnim reakcijama
mikrokemijski razabirati. Tako ga je pomno proučavao Harti g


(1. c.) u bukovu drvu, ali samo kvalitativno, dočim ni
kod njega ni kod drugih ne nalazim pokusa za kvantit.
opredjelivanje, do li stupnjevanja po intenzitetu mikroskopom
vidljivih reakcija pa »mnogo«, »više«, »malo« i t. d. Svakako
ga imade relativno vrlo malo i to samo u mladjim
stranicama, pak za to u dubljinu drva izčezava; u drvu je
tranzitoran t j . najviše ga ima kao rezervnoga škroba za trajanja
perioda vegetac. počinka (u nas zimi); nastupom novog
veget. perioda troši se kao plastična gradja. Po tom je škrob
u drvu količinom vrlo promjenljiv.
Kao u drugim biljevnim sokovima, tako bez sumnje i u
drvnom soku imade raznih vrsti sladora , jer u toj formi
putuje genuini a i rezervni škrob a i drugi netopivi ugljohidrati
stablom. Vjerojatno, da je dio sladora vezan u podobi
glikozida, dočim je drugi dio možda slobodan. U pogledu sladornog
sadržaja drvnog soka u obde malo je, a bukova soka
napose nije dosele ništa radjeno. (Iztraživani si sokovi samo
njekog osebujnog drveća n. p, sladkog javora i t d.) Isto vriedi
i 0 sluzi i 0 gumi, kojih tvari će u drvnom soku bukova
drva biti svakako vrlo malo, — koliko — na to pitanje u literaturi
ne nalazim odgovara. (Ovamo ne spada dakako t. z.
drvna guma).


(Konac sliedi.)


Šumarska akademija pred saborom.


u sjednici sabora od 7. ožujka o. g, prigodom specijalne
razprave zakona o zemaljskom proračunu za g. 1907. upotre