DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 7 —


Dozvoli li se u obde, kozama paša u šumama, onda to
svakako — a "nede to ni g. zastupnik karlobažki valjda poricati
— spada, i to bas u prvom redu, i pred nadležnost šumarskoga
osoblja, a napose je svakako njemu ustanoviti i pašničke
prostorije, kao i maksimalni mcgudi broj pasudih koza.


Prije samoga izdanja dozvole paše, odnosno brsta, imadu
se uz to uzeti u obzir svakako i izlučenje svih oni h s umah,
koje su stavljene pod zabranu ili koje
spadaju u kategoriju t. z. zaštitnih suma, zatim i
sve kulture, branjevine, sjeciue, vrleti i goljeti šumske. Na takovim
se bo mjestima već i ovako i onako u obče nesmije
paša dozvoliti, a tek po odbitku tih površina preostali još dielovi
šumski — mogu se onda uvjetno prepustiti i paši. —
Broj same pasuče stoke, dakle i koza, znamo da je ovisan i o
površini i o kolikoći paše. U prvom je redu tuj pako svakako
domača marva i ovce, koje se u račun uzeti moraju, a tek
onda preostali dio otvorene šume ostao bi i za brst kozama.
Pošto koza u šumi — malo ne jednako djeluje kao i britka
sjekira ~ to valja kod izlučivanja godišnjih pašničkih prostorija
uzeti i na to obzir. — To jest — treba bar onoliko, ko
liko se jedne godine brstom uništi sume — iznova opet pomladiti.
Zato se moraju i opet ustanoviti i stanovite obhodnjice
— a uz to dolazi pri tom i sklop krošanja u račun.


Razjašnjenja radi evo sliededi primjer :
Označimo li godimice brstom poništenu površinu šume sa
P, obhodnicu sa O, a sklop šume sa S, to onda dobijemo u
ime površine nuždne za trajni brst jedne koze — na pašnjaku
odnosno travniku iznos K = P X O, a za šumu K = P X
O X S.
Čim je sastojina redja (t. j . sklop krošanja više prekinut)


tim vtču površinu treba i koza, da sabere potrebiti joj brst za
prehranu. 8 nam dakle predstavlja u gornjem obliku koeficient
j^pji odgovara sklopu šume. Tako je koeficient za podpuni


pklop S = 1, za sklop 0*9 jest S = 1"11.