DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 —


obzir naročito i na one obdinare, koji nisu u stanju ni dvije
krave preko zime prehraniti si.


5. Svako krdo koza imade stojati pod pazkom posebnoga
kozara, koji je za takovoga i sposobnim pronadjen, a svaki
vlastnik koza, dužan je onda svoje koze povjeriti i pažnji toga
kozara.
6. Vrieme kada pašnja koza smije započeti, ustanovljuje
svake godine nadležna šumarija, na predlog obdinskoga načelnika.
7. Koze se imadu na pašu tjerati bičem, a samo po stanovitim
putevima
8. Obćina jamči za svaki kvar.
9. Ako bi se koze zatekle u šumi, bez nadzora postavljenoga
u tu svrhu kozara valja postupati po ustanovama §§, 63,
do 65. zakona šumskoga.
10. Isti ovi propisi valjaju takodjer i za ovce, u koliko
paša ovih medjutim ved i onako segregacijom uredjena nije,
odnosno u koliko to uredjenje nepredstoji.
11. Zloporaba, kojom se dozvoljava služinčadi u kudi, ili
onoj po planinama, držanje vlastitih koza, zabranjuje se.
12. Tjeranje koza, odnosno ovaca na planine (alpe) u koliko
nema mjesta uporabi točke 1. ove naredbe ne podpada
pod ove stege.
13. Proti odredjenju pašnjaka, kao i na istom osnivajudem
se utanačenju broja stoke, kao i proti razdelenju ovoga broja
na pojedine obdinare, slobodno je nezadovoljnoj stranci uložiti
priziv na c. kr. namjestničtvo.
14. Svaki prekršaj ovdje sadržanih propisa, u koliko se
takav nebi mogao i kao prekršaj protiv ustanova zakona šumskoga
uzeti u razpravu, odnosno suditi, kazniti će se po političkoj
oblasti novčanom globom ili zatvorom.
Tako su eto radili zastupnici sabora tirolskoga — a kako
bi to želio zastupnik karlobažki u nas — prikazasmo gore.