DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 7     <-- 7 -->        PDF

_ 5 —


držanja koza — u koliko to ne bude na ustrb šumskoga uzgoja
i gospodarstva.


Mogao je uz to g. zastupnik karlobažki sa drugovi — izraditi,
i koji odgovarajući, a po tom i izvedivi predlog — i
predložiti ga na prihvat saboru — a da se bas nije trebao toli
nedolično zadeti — o šumarsku struku.


Evo mu za primjer i sliededi po narodno-gospodarskomu
odboru tirolskoga sabora svojedobno stvoreni zaključak i
predlog:


»Visoka se c. i kr. zemaljska vlada umoljava, da podčinjeno
si šumarsko osoblje uputi, da ko^jrstanovljenja broja
koza i ovaca, koje se mogu slobodno pusMti na pašnike, uzme
po mogučnosti obzir i na mjestne i gospodarstvene odnosaje dotičnoga
predjela, u koliko to inače skrb oko uzgoja
mladih šuma dopusta, a da se što laglje
doskoči — ma bilo kojem nesporazumljenju — neka se postojeda
naredba od 24, veljače 1885. (Z. v. 1. II. 7.) preinači kako
sliedi:


Paša koza u šumah podpada — za sve posjednike koza
bili ovi šumosuvlastnici ili ne — sliededem ograničenju :


1. Posvema je zabranjena paša kozam na rahlim strminama
briegova, duž cesta, na putevih i po živicama i ogradama,
zatim na plešinah, sjećinah i po branjevinama; a i po
ostalim šumskim predjelima dozvoljena je ipak u šuma h
gdje se preborna sječa vodi samo iznim
i c e — i uz primjereni oprez i ograničenje.
2. Tamo gdje imade onakovih pašničkih prostorija gdje
86 paša bez štete dozvoliti može, izlučivati de se iste — svake
godine iznovice, posebnom odlukom.
3. Prilikom ove razprave, ustanoviti de se, s osobitim obzirom
na u šumi, kao i izvan šume utanačenu pašuiČku prostoriju,
i na njoj se nalazedu pašu takodjer i onaj broj koza,
koji se kod te šumske paše prekoračiti nesmije.
4. Razdioba dozvolnica za pašu koza medju obdinare,
obavlja načelnik obdine sa zastupstvom. Pri tom valja uzeti