DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 6     <-- 6 -->        PDF

-4
kako je sam izvoljeo reci — prijatelj zdrava razuma i poštena
srca? ili možda tek samo zato, kako je i opet na drugom
mjestu svoga govora ižtakniio, što ga strah hvata ksd samo
i čuje riječ šumar !


Zastupnik se karlobažki medjutim nije, u svom gori spomenutom
govoru, ograničio lih samo na pitanje o držanju koza
u Lici, ved je s tim doveo u savez i pitanje šumske pašarije
u obde, a to je u toj razpravi bilo suvišno, to već i zato, jer
to spada u razpravu o segregaciji državnih šuma u Lici —
jer samo tom se prilikom, može svrsi shodno i pravedno
riešiti.


Sto se pako samih naredba o zabrani i ograničenju držanja
koza — po našim gorskim krajevima tiče, to je takova naredba
za područje staroga provincijala izdana ved prije kojih
četrdeset godina, a ima, za pojedina područja naša, takovih
zabrana, koje su izdane ved i prije kojih 100 godina, pa i
sam naš šumski zakon od g. 1852. u §. 65. dozvoljava i
uvjetno Btreljanje koza zatečenih u šumskom kvaru. Obstoji nadalje
i naredba zemaljske vlade, koja je još g. 1885. pod br.
4098. izdana za područje bivše vojne krajine, kojom se u
glavnom uredjuje i pitanje pašarije koza. Pitanje to dakle u
nas je ved bilo davna na dnevnom redu.


Znamo uz to. da ni naredba od g. 1888. o zaštiti šuma
bezuvjetno nezabranjuje držanje koza — ved da i ona to držanje
dozvoljuje svakome, koji ih u istinu i može držati — samo ae
traži, da si pribavi tomu i dozvolu.


Tako i danas n. p. u Brinjskom kotaru imade Nikola
Orlič kbr. 15. iz Ritavca dozvolu na 11 komada koza, pa i
Stanko Smiljanid kude broj 45. iz Prokika, imao je do nedavna
dozvolu držati više koza, nu pošto su mu onda bile zatečene u
braiijevini imovne obdine u kvaru, bile su mu dakako zaplienjene
i dozvola opozvana i t. d.


Sigurno se ni šumari nede nikada protiviti — dozvoli