DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 3 „
I počelo se streljati koze, počelo se je otimati sirotinji,
što je imala po dvije, tri koze, i tako joj otimalo najizdašniji
naslov borbe za obstanak, uslov mliečenja i mesa, jer sam uvjeren,
da koza nije onakav štetočinac, kakovim je predočuju šu


marski stručnjaci, uvidio sam da šumarsk a struk a odnosno
one osobe, koje su izdale naredbu, nepoznaj u živo t
ov e životinje .
Mene je srce bolilo, pa sam došao, da molim nekoliko


drugova zastupnika, da nam pomognu u toj stvari, i da se ovo
pravedno pitanje rieši i koncu privede. . .
Gospodin zastupnik karlobažki — je težku svalio osvadu
na šumarsku struku — a da tu svoju osvadu u istinu a ma


.baš ničim — te ničim, niti jest dokazao, a niti i


iuobde u stanju i dokazati. — Bilo mu to na


čast i diku! Jel to izražaj zdrava razuma i poštena srdca?


Šumarska struka netreba pohvale — ali podjedno odbija
prezirom sve takove i slične podvale, a napose i od one strane
koja je najmanje zvana a i moguda o tome suditi . — Sigurno
se ni gospodin zastupnik karlobažki — nebi bio usudio takove
občenite osvade javno dobaciti šumarskoj struci, da je ma i
samo jedan njen zastupnik u saboru bio zastupan — a svakako
nek znade — taj spasitelj naroda — da šumarska struka prezirom
odbija napred spomenute podvale njegove.


Zastupnik karlobažki — krivi šumare, da su oni uzrok zabrani
koza — pa, ipak i sam istodobno priznaje, da su baš šumari
bili, koji su uvjetno držanje koza zagovarali —veleči: „I
kada je na svojedobnu interpelaciju, tadanja vlada — g. Šumanovića
— smatrala i stvar opravdanom, pak pozvala obdine,
pozval a sve šumarije, da se izjave, da li bi bilo uputno
da se ova naredba u zahtjevanom smislu preinači — i sbilj a
su i šumarije sve to preporučile." — (Naime, da
se pravo držanje koza, dakle i paškula shodnim načinom
narodu obezbiedi!)


Kada je tome tako, zašto napada vriedni karlobački zastupnik,
sada u saboru te iste šumare? Valjda zato, što je