DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 43     <-- 43 -->        PDF

I. z. br. 2108
Oglas«


u biljevištih kr. nadzorniciva za pošumljenje krasa u Senju razpoloživo
je :


1. 1,000.000 kom. 2—3 godišnjih biljka crnoga bora;
2. 567.000 „ 2—3 , „ omorike;
3. 1.700 „ 4 „ „ ariža i
4. 9.400 „ 2—3 „ „ murve (duda).
Ukupn o l,r)78.lOO komad a biljka , koje će se na razne obćine


(|)oliii(":k(´, injesine, imovne), kao i na privatne šumoposjednike bezplatn
o lot u biljovišt a porazdieliti, uzimajući pri tomu osobiti obzir na
uiolflelje iz kraškoga područja bivše vojne Krajine i Primorja.


Područne oblasti, obćine i privatni šumoposjednici, koji žele upilue
biljke dobili u svrhu šumske gojilbe neka svoje molbe podnesu ovamo
neposredno u neprekoračivom roku do 15. siečnja 1907.
doćim će se odprema biljkah, prema stigavšim prijavama i razpoloživom
broju obavili u proljeću godine 1907 o ćemu će se moljitelji pravodobno
obaviestiti.


Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.


Zagreb, 26 studena 1906.


Broj 9.009. Kr. kot. oblast u Pisarovini


Oglas dražbe stabala.


Na temelju dozvole kr zem vlade odjela za unutarnje poslove od


7. rujna 906. broj 37.802 prodavati će se kod ove kralj, kotarske oblasti,
putem javne ponudbene dražbe dne 1. veljače 1907., 2045 bukovih
i 685 hrastovih stabala iz šume zemalj-zajednice Lučelnica III.
Stabla prodaji namienjena, procienjena su na 22.844 Kruna 60 fil.


Prepisno sastavljene biljegovane ponude, obložene sa žaobinom od
iO 7o 0*^ ponudjene svote valja podnieti najkasnije do 1. veljač e
1907. do 11 sali prije podne, kod ove kr. kotarske oblasti.


Pobliži dfažbeni uvjeti mogu se uviditi kod ove oblasti svaki dan
za vrieme uredovnih sali.


Kr. kotarski predstojnik; Vrklja n v. r.