DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 39 —
10. U smislu ustanova §.12 društvenih pravilah povjerava odbor
na prediog g. D. Laksara uredničtvo lista, i nadalje sadanjem uredniku.
Zapisnik pročitan, zaključen, podpisan i ovjerovljen u sjednici
odbora od 16. prosinca 1906.
Fran
Kesterčanek, Ovjerovitelji:
kao predsjednik. V. Benak,


V. Dojković, A. Begna.
kao tajnik i perovođja.
Uplata članarine imade po smislu ustanova §. 7. družtvenih
pravila uzsliediti u prvom četvrtu svake godine — a tko do konca godine
članarinu ne plati, može zaključkom odbora biti brisan iz imenika
članova, pa se na oto p. n. gg. članovi družtva ovime i opet upozoruju
molbom, da u interesu družtva, toj svojoj dužnosti čas prije zadovolje
uplatom članarine.


Osobne viesti.


Iiuenovanja i promaknuif´a. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije imenovao je šumarskog vježbenika Antuna Matijev
i ć a, šumarskim pristavom kod brodske imovne obćine, a Vladi mir
a Odžiča , šum. vježbenika, šumarskim pristavom u XI. činov.
razredu, kod gjurgjevačke imovne obćine.


Kr. žup. šumar, nadzornika I. razreda Antun a K e r n a, kr zemaljskim
šumarskim nadzornikom II. razrada u VIII. činovnom razredu.


Kr. kotarske šumare II. raz eda Josipa Jakopca i Vilima
Omeli ga, kr. šumarskim pristavima I. razreda u X činovnom razredu,
kod šum. odsjeka kr. zem. vlade u Zagrebu, a premjestio
je kr. kot. šumara I. razreda Ljudevita Szentgy6rgya od
kr. kotarske oblasti u Samoboru u Zagreb, dodieliv ga na službovanje
šum. odsj. kr. zem. vlade; a kr. kot. šumare XI činovnog razreda
Franju Jiindru u Požegi, — i Dragutina Giirtha u Daruvaru,
imenovao je kralj. kot. šumarima u X. čin. razredu sa sustavnim berivima.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo, obnašao je u području kr. šum.
ravnateljstva u Zagrebu, imenovati kr. šum. vježbenika Mihajla
F i n k a kr. šum. kand. u 3. step. XI. plac. razr.


Promet i trgovina.


Prigodom na dne 15. prosinca u Djakovu, obdržane veleprodaje
hrastovih i bukovih stabala iz šuma nadarbine biskupije djakovačke, u
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


procjenbenoj vriednosti od ukupno 581.351 kruna, stiglo je u svemu
petnajst ponuda, a ostala je dostalcem, tvrdka Neuschloss i drug. iz
Načica, sa iznosom od 8u6.626 kruna, to jest 225, 275 E ili 38-75%
viška.


Prigodom na dne 20. prosinca, u Zagrebu obdržane dražbe od
ukupno 21.419 hrastovih i 2803 brestovih, klenovih, jasenovih, grabovih
i topolovih stabala, iz šume „Žutice" spadajuće nadarbini nadbiskupske
stolice zagrebačke — stiglo je u svemu šest ponuda, a dostala je i ovu
šumu tvrdka „Neuschloss i drug" i to uz cienu od 4,336.v60 kruna.


Ista je tvrdka dostala takodjer i na dne 29. studena, u Našicama,
kod kot. oblasti iz šuma zemljištne zajednice prodanih 233 hrastovih
stabala, u procienjej vriednosti od K 3760o7, za cienu od K 6100.


Prigodom na dne 3 >. studena, kod kaptola zagrebačkoga obdržane
dražbe od 16S2 hrastova i inih stabala iz kaptolskih šuma kod Siska,
ostala je dostalcem tvrdka Bachrach iz Krahforst i Siska uz cienu od


33.100 K.
Različite viesti.


Božićnica šumarskoj akademiji? U „Narodnim Novinama" od


22. prosinca, objelodanjena je izjava, što ju je dao u saborskom proračunskom
odboru, presvietli gosp. predstojnik vladinoga odjela za unutarnje
poslove dr. Vladimir pl. Nikolić-Podrinski, s obzirom na našu šumarsku
akademiju. Izjava glasi: „Šumarska akademija za nas
je preskupa institucija. Bolje bi možda bilo uvećati
broj stipendija za inozemstvo, nego da imamo ovdje
toliko pitomaca, koliko i profesora. — Ako se iztiče
naš zadatak na jugu, ipak pitomci odanle nedolaze".

Savezno s tim javiti nam je da ta naša akademija, jedina od
svih europskih visokih šumarskih škola, zvanično ne bude zastupana ni
na predstojećem medjunarodnom gospodarsko-šumarskom kongresu u
Beču. Profesor F. Kesterčanek, naime, kojega je eksekutivni odbor kongresa,
svojedobno počastio referadom u osinome odsjeku kongresa, ne
dobiv zamoljenu podporu, opozvao je svoje najavljeno sudjelovanje. Ma
gjarsku će šumarsku visoku školu u Šćavnici medjutim zastupati dva,
a visoku školu u Beču dapaće šest tamošnjih profesora šumara.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek. Tiskara C. AIbrecht i^Maravić i Dećak).