DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 39 —
10. U smislu ustanova §.12 društvenih pravilah povjerava odbor
na prediog g. D. Laksara uredničtvo lista, i nadalje sadanjem uredniku.
Zapisnik pročitan, zaključen, podpisan i ovjerovljen u sjednici
odbora od 16. prosinca 1906.
Fran
Kesterčanek, Ovjerovitelji:
kao predsjednik. V. Benak,


V. Dojković, A. Begna.
kao tajnik i perovođja.
Uplata članarine imade po smislu ustanova §. 7. družtvenih
pravila uzsliediti u prvom četvrtu svake godine — a tko do konca godine
članarinu ne plati, može zaključkom odbora biti brisan iz imenika
članova, pa se na oto p. n. gg. članovi družtva ovime i opet upozoruju
molbom, da u interesu družtva, toj svojoj dužnosti čas prije zadovolje
uplatom članarine.


Osobne viesti.


Iiuenovanja i promaknuif´a. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije imenovao je šumarskog vježbenika Antuna Matijev
i ć a, šumarskim pristavom kod brodske imovne obćine, a Vladi mir
a Odžiča , šum. vježbenika, šumarskim pristavom u XI. činov.
razredu, kod gjurgjevačke imovne obćine.


Kr. žup. šumar, nadzornika I. razreda Antun a K e r n a, kr zemaljskim
šumarskim nadzornikom II. razrada u VIII. činovnom razredu.


Kr. kotarske šumare II. raz eda Josipa Jakopca i Vilima
Omeli ga, kr. šumarskim pristavima I. razreda u X činovnom razredu,
kod šum. odsjeka kr. zem. vlade u Zagrebu, a premjestio
je kr. kot. šumara I. razreda Ljudevita Szentgy6rgya od
kr. kotarske oblasti u Samoboru u Zagreb, dodieliv ga na službovanje
šum. odsj. kr. zem. vlade; a kr. kot. šumare XI činovnog razreda
Franju Jiindru u Požegi, — i Dragutina Giirtha u Daruvaru,
imenovao je kralj. kot. šumarima u X. čin. razredu sa sustavnim berivima.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo, obnašao je u području kr. šum.
ravnateljstva u Zagrebu, imenovati kr. šum. vježbenika Mihajla
F i n k a kr. šum. kand. u 3. step. XI. plac. razr.


Promet i trgovina.


Prigodom na dne 15. prosinca u Djakovu, obdržane veleprodaje
hrastovih i bukovih stabala iz šuma nadarbine biskupije djakovačke, u