DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 2 —


gjeli; eudci opet hode, da svaki mora biti pravnik, a naši
odvjetnici hode opet, da na svakom trnu visi jedan paragraf
i da kaže postupnik, kako koza da brsti onaj trn.«


To sa, gospodo, one struenjačke pedanterije, koje sam ja
tokom razprave cešde puta dobacio kao upadice. Tih pedanterija
naša uprava ne 6e da se Čuva, nego svaki hode da dere svoju
kozu, a tako da negovorim o drugih paragrafih; koji kad bi
se strpali u jedna kola, Bože prosti, jedva bi ih poveda dva
kljuseta lička. Ja znam da nismo pameti jednoga Mesophanta,
Niebuhra, Magliabekia, da bi sve to mogli znati i prema tomu
se sami ravnati,, ali struka, koja stoji u uzkoj svezi
s pitanjem, jest šumarska struka, koja obično zalazi
u pedanterije, pak šumari htjeli bi, da smo
mi svi bukve, a oni da se sveletržci šeču izmedju
nas u debelom hladu i prodavaju bukve, i u
gostbi ih malo po malo pojedu kako žalibože
i b i V a,"


„Nu gospodo, te pogreške, koje sam iztaknuo, mora da se
čuva naša šumarska uprava. Ion a sbilja u pitanju šumskih
paskula, koje ima krajišnik po svojoj starodrevnoj pravici,
z a š 1 a j e u petanderiju, upogriješku, ukojoj stavlja
u dvojbu obstanak naših paškula, dotično obstanak
kruha svakidašnjega za onu sirotinju, koja je mene ovamo
poslala da ju branim"


„Lika je po gotovo zemlja stočarska, i u njoj se kroz stotine
i hiljada godina držalo ovce i koze i nikome nije na pamet
palo, da je koza baš krivac, da je šuma nestalo. Al i ov e
učene glave svalile su svu krivnju na ovu nebogu
životinju, na kozu."


„Dakako sve pogreške učinjene prigodom odkupa služnosti,
koji nikako nedotječe, na koga su bačene ? Bačene su na kozu,
jer šumarski stručnjaci, videdi da nestaje šuma i da
ih je nestalo lošom upravom, oni su jednostavno rekli, s b acimosa
sebe krivnju i recimo, koza je sve to
uništila"