DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


Krjstallisation d. Cellulose 1893.) ved iztiče, da n. pr. Schulzeova
manozoceluloza nije kem. individuum (ved smjesa eelulose
8a tjelom paramananom) a tako da je i s drugim „raznim
vrstima" celuloze, pak po tom da takovo diferenciranje nije
shodno. Celulozom imala bi se nazivati samo Schulzeova dekstrozoceluloza,
koja da je karakterizovana time, što se od nje
jedine mogu prirediti čisti sferoidni kristali, i što ona jedina
sa jodom i sumpornom kiselinom pomodruje. Prema tomu bi
se manozoceluloza i slične anhidropolimerije ugljohidrata
imale brojiti medju hemiceluloze. (Prigovoru Reissovu ,
Lanđw. Jahrb. 18.747, kao da i njeke rezervne celuloze, koje
hidrolizom ne daju dekstroze, od joda i sumporne kiseline pomodruju
parira Gilson tim, što da Keissov materijal sadržava
i nješto dekstrozoceluloze.) I sam S c h u 1 z e do mala
(Ch. Z, I9.t«5) obrazlaže, da se klasifikacija u celuloze i hemiceluloze
na temelju razlikosti u topivosti u razredjenim vrudim
kiselinama ne može održati, a i ina koja korektna klasifikacija
da je nemoguda, dotle, dok se bolje ne prouči što više u staničnini
nalazećih se tjelesah, koja su bez sumnje intermediarni
produkli pretvorbe jednog tipičnog titla u drugo. Dapače on
upozoruje, da samoj »celulozi" pripada samo vrlo velikom
vj erojatnošd u alineabsolutnom sjegurnošdu, formula (CgH,o
OJy., jer elementarne analize raznih preparata nisu baš posve suglasne,
a mi ne znamo ni to, da li je toj nesuglasnosti krivo
možda sušenje kod raznih temperatura ili što drugo. Što je
celuloza, to se izcrpivo odgovoriti ne može, jer nije karakterizovana
dovoljnom razlikošdu od ostalih pratilacah ili derivata
u staničju. Kad bi išli onako daleko, kao Gilson, naprtili bi
si novih potežkoda u razlikovanju pojedinih hemiceluJoza,
medju kojima bi se nalazila, vrlo različito reagujuda tjelesa, od
kojih njeka imadu daleko vede srodstvo i analogiju sa dekstrocelulozom,
nego sa svojim tobožnjim drugaricama hemicelulozama
(n. p. Cross i Bevanove celuloze). Pak ni samoj Gilsonovoj
celulozi ne bi bilo time mnogo pomoženo, jer bi se
ppda možda i Wintersteinovi preparati iz gljiva (Bot. Ges. 11