DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 33


celuloze sa njekom tvari konstantnog sastava, dožim L i n d-
Bey i Tollen s (Lieb. Ann. 267,341) označuju ligninom komponentu,
koja je u drvu kem. vezana na celulozu u spoj, koji
se dade razmjerno težko razriešiti. Kad se drvo kuha pod
tlakom od 5 atmosfera, ostaje celuloza netaknuta, a odciepi se
lignin i ksilan, jer se potonji takodjer prema iztraživanjima
Tollens i Schulzeovim (L. V. St. 40. ge,) nalazi u
odrvenjenoj stanici ne kao jednostavna primjesa, ved sa celulozom
kemij. vezan.


Drugčije opet značenje imade lignin I hl u (Ch. Z. I5.201)
I njemu lignin nije spoj celuloze sa nječim drugim, ved su mu
to inkrust. substance najvedim dielom bez celuloze, kojih imade
u drvu po prilici toliko, koliko i celuloze*. Što je za pravo
taj lignin, to se — veli Ihl — još ne može redi: našlo se u
njem vanilina, koniferina, drvne gume, a svakako su još i
druga tjelesa u njem sadržana. I korični aldehid je valjda sastojina
drvne substance a osim ovoga još i drugi derivati alilbenzola,
kao što je eugenol, safrol i anetol u malim količinama.
Arom. spojevi u drvnoj substanci derivati su jednog te
istog ugljovodika, alilbenzola Cg H5 . CHiCH.CHg. U ligninu
su arom. spojevi (korični aldehid, eugenol, vanilin i t. d.) vjerojatno
vezani na terpene, smole, kamfore i gume a možda i
na celulozu. Ti se spojevi kuhanjem s alkalijama, kiselinama
(osobito pod tlakom) razpadaju u svoje komponente, slično kao
glikozidi. Ihl stavlja lignin u grupu t. z. gumi-smola, samo u
ligninu imade razmjerno malo smola naprama količini guma.


Ihlovi izvodi baziraju najvedim dielom na t. z. ligninskim
reakcijama, manje na proučavanju izolovanih tjelesa, pak po
tom ne možemo Ihlovu nazoru podati osobite vriednosti, jer
kako demo kasnije vidjeti t. z. ligninske reakcije nisu drugo
no analogna bojadisanja staničnih dielova, odnosno sastojina


* Cieslar (Bied. C. B. 28.j5„) studirao je uvjete, uz koje se lignin u drvu
nagomilava, ter opredielio lignin u velikoj množini razno uzgojenog istovrstnog
i raznovrstnog crnogoričkog drveda.
3