DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


bil. dielova izlužuje27ona na NaOH dva tiela i to drvnu gumu,
što no se iz izlužine alkoholom taloži, i lignin , što se dobiva
u podobi žutog praha, kad se nakon odstranjenja drvue gume
tekućina zakiseli sa H2SO4 izpari gotovo do suha, izluži 807o
nim alkoholom i taloži vodom. U 2´´/´onoj lužini netopivi dio je
celuloza i vaskuioza, pak ih možemo amonijakalnom otopinom
bakra rastaviti: celuloza se u njoj raztapa, vaskuioza ne.


Drvna guma, što su ju W h e e 1 e r i T 0 11 e n s (BB.22.
1046 ) 57 (juom lužinom izlužili iz bukova, prije amonijakom
izpranoga drva, dala im je hidrolizom samo ksilozu,
koja je vrlo slična u svojstvima arabinozi, ali s ujom
nije identična, ma da imadu posve jednaku molekularnu
formulu, koju autori ustanoviše nedvoumno sa Cj H^^ Oj.
(I Draggendorffova »metarabinova kiselina«) [Analjse der
Pflaazen, 1882. p 87.] identična je sa »ksilanom« [Schuppe,
Just Jahresb. 1882. I. 96.]. Njima je uspjelo posve jednaku
drvnu gumu izlužiti i iz jelova drva, samo u daleko manjoj
količini. Tako iz raznog materijala priredjena i ponovno i pobliže
iztraživana pokazala im se drvna guma konstantno sastava
Cg Hjo O5. (Z. Riib. 188y.86o) (Drvnu gumu analizovali su još
Thomsen, kasnije Koch, Schuppe ter Johnson, pak se sve te
analize izuzev Schuppeove slažu na formulu Cg Hio05).Potom
drže drvnu gumu samostalnim kem. individuom, ksilan-om*,
koji je posve različit od 1 i g n i n a t. j . tvari, što se uz drvnu
gumu i uz ksilozu u drvu nalaze. Dočim naime ni ksiloza ni
ksilan (kao ni arabinoza) što se iz drva sa NaOH i taloženjem
sa alkoholom dobiva, sa floroglucin reagensom za hlada ne reaguje,
to se po Allen i ToUensu (A.-260.28y.306) sa NaOH
iz raznih vrsti drva dade izlužili još njeka tvar, koju alkohol


* Količino S´/o-nom lužinom izcrpive „drvne gume" opredielio je sistematski
u velikom broju vrlo različitog drva Okumura (C. 1894. II. 1048. i
1896. 1. 897.) pak je nalazio 1 do 20% (u drvu listnatog drveća mnogo više nego
igličastog). Storer (C 1897. II. 902.) nalazi drvne gume u drvu od topole u
razno godišnje doba i raznih starosti )3—14% (6*87o u kori) nu uz ovu još dvostruko
i više inih pentozana; u trulom brezovom drvu (C 1898. II. 801.) daleko
manje i drvne gume (S´.´iVo) i inih pentozana (l´77o) nego u zdravom (12-8 odnosno
.´!6-l%).