DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 30
veli on, da u drvu im ade tjelesa različitih od celuloze, jer
sadržaj vodika i ugljika u drvu nadilazi znatno količine,
što ih formula celuloze zahtjeva, a tu razliku ne mogu one
neznatne količine trieslovina, masti, smola i dušičnatih tvari,
sto ih u drvu nalazimo, uzrokovati, — ali mi još neznamo,
dali je ono, što zovemo „inkrust. substanca", „lignin" itd. ili
što botaničar zove „drvovina" jedna ili vise raznih tvari. Uz
celulozu, škrob, drvnu gumu, a valjda i druge njeke tvari sastava
(CHio05)n svakako imade i posve drugčijih individua
u drvu, samo nam ih dosadania nauka još nije pouzdano odala!


M. Singe r (Monatsch. f. Ch. S.ggJ nalazi u drvu uz
Thomsenovu drvnu gumu još „nesumljivo" vanilina i koniferina,
ter još jednu žutu, pobliže neproučenu tvar. Njemu je
lignin hipotetično tielo, koje s navedena 4 valjda stoji u savezu
ali svakako mu „lignin" nije kemijski individuum, ved smjesa
različitih tjelesa. Uz Thomsena i Singera dokazuje i F. K o c h
(Ph. Z. f. Russl. 25
6191 685> 651) 667, 683> 699) ^a je drvua guma
samostalno , dobro karakterizovano kem. tielo, koje je dosele
nadjeno osim u drvu lisnatog drveda samo još u liku i u
jednom sklerenhimatičkom tkivu uzplodja. (U drvu je sadržana
« modifikaciji, koja je u vodi topiva. U drvu conifera i cupressineja
pak i onakovom inom bilinskom tkivu, koje ne sadržaje
„lignina", nije je našao).
Oprečno tomu drži Hoffmeister (Landw. J. 1 ž.jgg)
da je t. z, „drvna guma" dio prave celuloze, koji se usljed
nježnije strukture u slaboj lužini lahko topi, drugi dio celuloze
je lužini i drugim agensima odporniji, a doprinosi tomu
inkrust. substanca, s kojom je celuloza u tiesnoj zajednici preformirana
u drvu, sačinjavajud pretežni dio istoga. Kad se -ma
kojim poznatim sredstvom iz drpa odstranjuju te inkrust. saetojine,
več se time mienja i celuloza, tako, da je i potonju
nemoguće iz drva u nepromienjenom stanju izolovati (L.V.St.
39.461) U kutikularizovanim membranama dopušta prisutnost proteina
(Pflanzenzelle ISGT.^gg.) u inim membranama ju poriče.


Bertran d (C.r. 114,491) oslanja se na Fremv i Urbaina
i uči, da iz vrudom vodom i alkoholom izpranih odrvenjenih