DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 31     <-- 31 -->        PDF
— 29 —


C, H,„ 0,„=.5H,0 + C,s H., 0,e + Ce H, O,


celuloza lignin
to Bevan i Cross (Ch. N. 44.4^5) iztražujuć jutino vlakno
dolaze do zaključka, da je u odrvenjenim stanicama celaloza
vezana na njeko hinonsko tielo ( = „celnlohinon"), poput glikozida,
pak za to takve spojeve zovu celulidi . Kod odrvenjivanja
žive bilj. stanice pretvara, se celuloza postupačno u aromatičke
produkte, pak su celuloza, lignin, smedji ugalj, antracit članovi
velikog niza spojeva, koji se stvaraju pod uvjetima, koje je
težko iztraživati i nemogude reproducirati. Celuloza je u raznom
bilju različna, a ona je često zastupana u raznom bilju
i raznoj starosti i kojim od intermediarnih produkata kod
stvorbe ili raztvorbe njene u prenavedenom smislu. Tako u
jutinu vlaknu vedi dio nije celuloza, već agregat celulozin, koji
zovu bastoz a (J. Ch. 38.ggg). Odrvenjeno vlakno označuju
autori odrešito kemijski jedinstvenim tielom ( = lignin) aromatičkdg
karaktera (Čini im se, da je vrlo srodno sa troatomnim
fenolima, J. Ch. 43.jg)


Nakon što je Mercadante (B. B. K.jg) upozorio, da
guma nije produkt pretvorbe celuloze, kako se do tada držalo,
javlja T h. Thomsen (J. p. Ch. XIX. ^^^) da u drvu listnatog
drveća imade znatna količina njekog ugljohidrata, za
koji mu se čini, da stoji u tiesnom savezu sa gumama, pak
de ga predbježno zvati „drvna guma".
e isto ono tielo,
sto su ga Poumarede i Figuier (1847) opisali kao „pektinsku"
substancu, što se uz celulozu nalazi u drvu i 0 kojem je kasnije
Reichardt (1877) na temelju radnja Scheiblerovih (BB.
Vl.gijj) naveo da je identično sa ,arabinovom kiselinom".*]
Thomsen dokazuje da se drvna guma bitno razlikuje od arabinove
kiseline (što je medjutim već i Freraj 1860. za
pektinsku substancu konstatovao.)


Prema svemu tomu nije čudo, da E. G 0 t ti i e b, radeć u
istom predmetu 1884. veli, da o tjelesima, što se u drvu uz;
celulozu nahze, ne znamo gotovo ništa. Mi znademo doduše,


* Po Scheibleruje dotadanja ,metapektinova kiselina" identična sa arabinovom
kiselinom, a „pektinoza" sa arabinozom, a po Fremyu (C 18604) je „celulozna" kiselina
identična sa metapektinovom kiselinom.