DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 28 ~I
Baltze r (Just. Jahresber. 1873. 295) dokazuju, da je
celuloza u drvu vezana esterski na pratioce.


S posebnog opet stanovišta ide F r e m y. On sa Terreilom
publicira (malo posije Erdmanna) radnju (Bul. S. Ch.
1868.436) po kojoj razlikuje u drvu tri bitne sastojine: kutikularnu
substaueiju, celulozu i inkrust. tvari. (Hrastovo drvo


n. p. sastoji im od od 20°/o kultikul. subst., 40% celuloze i
40% inkrust. tvari, a ova potonja od u vodi topive - substance
10. u alkalijama topive 15, i vlažnim klorom u kiseline
pretvorive 15´/o). Kutikularna im substancija raznog drva sadržaje
uviek više C nego celuloza. Iztražujuć Frem y sa Urba inom
(C. r. 989,6) deblo, korenje, lišće, plodove i sjemenje
opredjeljuju i razlikuju kao kem. individue: celulozu , para celulozu,
vaskulozu i kutozu. Pod paracelulozom razumjevaju
u staničnim stjenkama sadržani spoj, što no se tek
kuhanjem sa razredj. kiselinom pretvara u celulozu.Vaskuloza (koju
je Fremy već 1859. tim imenom krstio, a koja je identična sa
kasnijom ..viskozom") nalazi se u svem staničju uz celulozu
(C. r. 94.108); to je ona tvar, koja u parenhimu srčike i drva
(i u kori) veže medjusobno stanice, naročito ju vidimo na žilju
često kao kontinuiranu, prozračnu, rogovastu membranu. U
tvrdom drvu je imade više (do 40%) u mehkom manje (topola
18%). To je glavna sastojina t. z. inkrust. substance, i to onaj
dio, koji reagensima najjače odolieva, jače i od celuloze, a
izoluie se tako, da se iz sirovine raznim neutralnim sredstvima
i razredjenim alkalijama izcrpi sve topivo, netopivi pako dio
kuha sa rezredj. solnom kiselinom (da se paraceluloza pretvori
u celulozu) onda digeruje sa amonijakalnom otopinom bakra
dok se u ovoj šta raztapa; preostatak je vaskuloza, kojoj daju
formulu C36 H^u 0,6
Dok Sach s (C. B. 1882.473) tumači lignifikaciju bilj. vlakanaca,
koja s početka sastoje samo od celuloze, tako, da se
celuloza samo modificira (a ne infiltrira drugim tjelesima iz
staničnog sadržaja) po jednačbi :