DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 3     <-- 3 -->        PDF

/


iiaittiM llil


Br.l. u ZAGREBU. 1. siečnja 1907. God. XXXI.


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — članovi šumar, đružtva dobivaju
list bezplatno. — Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove p od u pir aju(
5e K 20. — Za redovite članove I. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4u ime pretplate. — „Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjedničtvo đružtva.


Uvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/, stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za 7* stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjerena popustbina.


Kozje pitanje


uz oBvrt na predlogkarlobažkog narodnog zastupnika,
u saborskoj sjednici od 22. studenoga
1906.


U sjednici sabora kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
od 14. studenoga 1906. stavio je narodni zastupnik g.
Jerko Pavelid sa drugovi sliedeei prešni predlog:*


Sabor kraljevine Hrvatske poziva kr. zemaljsku vladu,
da svoju naredbu od 18. travnja 1888. br. 26.662 glede zaštite
sumogojstva u ličko-krbavsko i modrusko -riečkoj županiji
tako preinači, da je svakoj tamošajoj krajiškoj obitelji dozvoljeno,
bez posebne oblastne dozvole držati onoliko koza koliko
je za uzdržavanje kude potrebno«.


U sjednici od 22. studena, nastojao je onda predlagao, da
prešnost predloga opravda — pak je tom prigodom držao
govor — u kojem je uz mnogo inog, što na stvar spada a i
ne spada, izrekao napose i sliedede po nas važne:


»Vidimo, da mnogi nas, učitelji i popovi, kažemo i hoćemo,
da svi ljudi budu teolozi i pedagozi, a djeca budu an


*) Vidi stenografski zapisnik VIII i XII. sjednice sabora kraljevina Hrvatske-
SlaYonije i Dalmacije od 14. i 22. studenoga 1906.