DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


ali ni sam nije mogao naći načina, kako bi ja od celuloze
nepromienjenu odielio*.


Opisujuć razni material za fabrikaciju papira, izložen na
Pariškoj izložbi g. 1867. iztiće P a y e n ponovno (C. r. 64.i^„),
kako su već Gay Lussac i Thenard u drvu raznog drveća nalazili
razan sadržaj ugljika t. j . 48-5 do 53*o´´/» a kako su opet
celuloze najraznijeg poriekla kad ih oslobodimo inkrust. tvari
(a tako i svi novi izloženi preparati) kemijski posve identične,
napokon, kako on mnogogodišnjim svojim radom nije nikada
u drvu našao pektina. (Ne ću pri tom ni da mimoidjem jednu
opazku, da mu anal. podatci, dobiveni zajedno sa Championom
i Pelletom pokazuju u drvu uvijek ujeki suvišak vodika nad
teoretski proračunani ekvivalenat kisika).


Inkrustirajuće substancije smatrale su se uklopinama u
celulozu, odnosno njenim mehaničkim primjesama, dok nije
Erdman n (Lieb. Ann GXKXVni.i; Sappl.´ V.223) iznio
mišljenje, da je celuloza u drvu kem. vezana na drugo njeko
tielo, koje sačinjava glavni dio one t. z. inkrust. substance.
Taj spoj — Erdmann ga zove glikolignoza (C30 H4g O21)


— razpada kuhanjem sa razredj. kiselinama uglikoz u i
lignoz u (Cis HgB Oii), a lignoza kuhana sa razr. H N O3
daje tek celulozu (Ce H-m O5) uz pirokatehin. (Analogno da je
i sa glikodrupozom t, j . sastojinom konkrekcija u kruškinini
plodovima). Reakcije prikazuje sljedećim jednačbama :
C30 H^e O21 + 2 Ha O = 2 Cf; H12 Og C18 Hge 0^^
glikolignoza glikoza hgnozna, i
C18 Hg,; Ou + O = 2 Cg Hio O5 + Cg Hg O2


lignoza celuloza prirokatehin**).
(Glikolignozu priredjuja iskuhavanjem drva sa razr. octovom
kiselinom i izpiranjem vrućom vodom.)


* Csapek u svojem „Biochemie" đ. Pflanzen 11. 562. veli „Schulze
betrachtete librigens das Holz als einheitliche Materie C39 Hjj O30, welche er
Lignin nannte" pak nazna5uje uz to kao vrelo „Chem Ceatralblatt ISST.^,, Medjutim
to nije ispravno, jer Schulze tamo jasno kaže, đa drvo sastoji od blizu
50% lignina i toliko celuloze ; potonjoj da pripada formula C,, H,„ 0,o, a ligninu
C3S H34 0,0 (t. j . po našem Ce H,„ 0, odnosno Ojg H,, 0,o).
* Medjutim Stutze r (B. B. VIIIs,,) stavlja u dvojbu stvorbu arom. spojeva.