DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


Rezultati, što su ih Poumare.de i Figuier (C. r.
XXIII.9,8) analizom celuloze vrlo različitih vrsti drva dobili,
suglasni su sa Pajenovimi. Našli su, da u celulozi ima
popreko 47*io%C, 6´23 7oH i 50"OT7OO. NU inače je
s inkrustiranim tvarima. Payen je inkrustirane tvari iz drva
izvadio digerovanjem sa lužinom kod 250**, pak dobio tako tvari
bogatije ua C od celuloze. Pajenov lignon, lignin, lignoza i
lignoreosa preparati su razne čistode, koji u drvu nisu preeksistovali,
jer operacija Pajenova ne ovlašduje na protivan jestau
zaključak pogotovo kad se znade, da se slador, teklina, škrob
i t. d. djelovanjem lužine kod 250° raztvaraju, A,utori su nastojali
za to inkrust. tvari izolovati bez vrućine. Maceriranjem
drva jakom natr. lužinom (12´´ kod 36°) »uspjelo« im je to.
Izlužina, taložena sa H Cl i oprana (vodom, eterom, i t. d.)
dala je tvar, koja je imala podpuno jednak elem. sastav kao
celuloza, (C. r. XXV. 17.) ali svojstva različita, a jednaka
onima pektina, koji je takodjer elementarnim sastavom jednak
celulozi. Drvno vlakno, odstraniv iz njega sve u vodi topive
sastojine, sastoji dakle po Poumarede i Figuieru u glavnom
od 2 tvari: celuloze i pektina. Pajenu seje pektin —
vele oni — kod visoke temperature raztvorio, pak je Payen
te produkte raztvorbe označio inkrust. tvarima´.


Nastojed razjasniti protuslovja u pogledu materijala, od
kojeg su gradjene stanice dolazi S c h u 1 z e (Beitrag z.
Kentniss d. Lignins etc. Rostock 1856.) do zaključka: da drvne
stanice sastoje poglavito od 2 tvari, celuloze i lignin a;
ono vrlo malo smole, trieslovina i t. d. sto se jos u drvu nalazi,
ako se ne će zanemariti, lasno se dade odstraniti, a da
se time kem. sastav celuloze i lignina ne alterira. On opisuje
načine pripreme čiste celuloze, analizuje švedski jBlterpapir (120"C)
i dolazi do formule za celulozu C^^ Hjo O5 Analizuje za tim
razne biljevne če-tti i razne vrsti drva, pak iz diferencija prema
formuli čiste celuloze računa formulu >> lignina« sa G,g 11240^0, ali ju
označuje dakako ne posve pouzdanom; kritizuje pokuse, kojima
se htjelo »inkrust. substancije« t. j . njegov »lignin« izolovati