DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 25 —


dalje spominje, da je sreika drveda gotovo Čista celuloza, a
Blondeau de Carolles (J. p. Ch, XXXII. ^21), potaknut
radom Payenovim traži u prirodi što čišdu celulozu i nalazi
ju u pamuku . Vrlo malo mikroskopom vidljive iakrust.
Bubstancije iz pamuka lahko odstranjuje (kuhanjem kiselinama
i lužinama), pak onda čistu (tobože nepromienjenu) celulozu
analizuje. Dobiva rezultat nješt) različit od Pajenovog, rezultat,
koji ga vodi do najvjerojatnije formule za celulozu (koju
on zove i „drvno vlakno") CH^O. On nazivlje CHjO „organskom
molekulom" pak veli, da se od nje raznim utjecajima
grade razni kondenzačni proizvodi . . . C4H8O4 ... . CJOIIMOJU
... . CisHaeOjg itd., kako to razabire iz njekih po njemu
priredjenih i analizovanih derivata.


H a r t i n g (J. p. Ch. XXXVIII. 329) tumačedi kem. sastav
stauič. dielova kaže, da su stienke mladih stanica Čista
celuloza , sljedeća unutra kožica (utriculus internus) nije
celuloza kao ni stanična zrnca; u nutar. kožici i zrncima
ima, dok je stanica mlada, proteina , koji kod odrvenjenja
mogu ali ne moraju nestati, dočim u samoj vanjskoj
staničnoj stienki proteina u obče nema. U odrvenjenim stanicama
nalazeea se iukrust. tvar poglavito sastoji od pektin a
i njegovih soli (=^ pektozi« slične substancije), koji prodiru
kroz sve stanične dielove, i od kutikularn e njeke substancije,
koju u starijim stanicama nalazimo u izvanjskom sloju.
Snošaji tih 4 sastojina u raznom drvu i bilju su različiti.


Hartingove nazore, imenito glede pektina, pobija Mulde
r [Phjsiol. Ch. 1844.4„.], koji niti sa Pajenovim »iakrust.
substancijama" nije sporazuman, nu ipak ne iznosi ništa
boljega ni odlučnoga. Ipak i Mulder tvrdi, da u staničnim
membranama imade i proteina, [Physiol. Ch. 1844. 446,462)471,483)496]
a to na temelju požućenja sa HNO3, a istog su mnienja
i njeki drugi (Mohl, Schacht, Schleiden itd), ali svi na temelju
mikrokemijskih, nepouzdanih reakcija.


Mitscherlic h (BB. 1850.,o2) označuje glavnim sastojinama
staničnih stjenka celulozu i pluto.