DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 24 —


vodom, alkoholom i eterom dobivao uvjek jednak ostatak, koji
mu se ukazao izomeraim škrobu, a nazvao ga je celuloza .
Vriednost prijašnjih radnja, u kojima se različito bilinsko staničje
išlo analizovati, a da se nije iz stanica prije odstranila
sadrfina, obara Schleide n (Pogg. Ann. XLIII. 391), i ne
moguć ni on mehanički odieliti sadržaj od stauič. stjenka, služi
se mikrokem. reakcijama pak nalazi, da drvno vlakno sastoji
od barem ´6 različita tiela: stanične membrane (KOH
ne djeluje), primarnih taložina na njoj (KOH pretvara
ih, razvijaju^ CO^, u škrob*), sekundarni h taložin
a (KOH ne razvija COj a stvara tielo, koje sa J postaje
narančasto), ali uz drvno vlakno ima u drvu i tielo tako, koje
direktno jodom pomodruje ; zove ga „amjloid**) (Pogg. Ann.


XLVI. 327.). Ipak nalazimo još g. 1843. da L i e b i g pripisuje
»drvu" u obee sastav GaeH^^Oaj, a na temelju analiza, izvedenih
u njegovu laboratoriju (Petersen, Schodler itd.) a i
Chevandie r na temelju znatnog broja svojih analiza potvrdjuje
občeno dotadanje mnienje, da drvo sveg drveča, sušeno
kod 140O imade „gotovo" posve jednak sastav.
Usuprot tomu, opetujuć analize bukova i brezova drva
nalazi Paye n (C. r. VH. ,o5»; VHI. 51, i69 ; IX, j^g), daniti
je u drvu sadržana količina vodika i kisika u omjeru, u kojem
se nalazi u vodi, niti je drvna tvar, — po tadanjem „lignin"


— jednovita, niti su sastavni njeni dielovi u raznom drvu medjusobno
posve jednaki. U stanicama opažani slojevi različiti
su 0^ bitne stanične materije „celuloze" . Slojevi sastoje
od „matifere incrustante", kojoj daje formulu 035H240ijo, mada
mu nije uspjelo izolovati ju u posve čistom stanju. (F r 0 mbergov
i kontrolni pokusi [B. J. B. XXIV.462], potvrdjuju
u glavnom nalaz Payenov, a jednako i radnje B a u m h a u e-
rove [J. p. Ch. XXXn.2,o; B. J. B. XXV. 595.]) Pajen na*)
Zabluda temelji se na modroj reakciji sa J, za koju je držao, da je izključivo
škrobova.
**) Tim se imenom danas krste i druga tjelesa, od kojih njeka i nespađaju
medju ugljohidrate, već medju bjelanjkovine.