DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


prosjeci kroz sekcionaluu liniju moraju i slagati. Tako isto i
šiljci, koji su u svakoj sekciji za se mapiraai, moraju se podpunoma
slagati, dapače i prema razdiobi palaca na sekcionalnoj
liniji.


Nu ako su usljed manipulacije nastali med ju priključnim
sekcijama odkloni, ne vedi od 0,3 hvata, obave se izpravci.


Priključak ohćliiskih međja.
Obostrana izmjera kako občinskih, tako i zemaljskih medjah
— izmedju Ugarske i Hrvatske i Slavonije, valja uviek
u suglasje dovesti, i to: Najprije se gleda, da li se medjusobni
položaj točaka u palcima, koji se u mapama obiju obdina finom
olovkom izvuku, slažu. Dozvoljena je razlika kod grafične triangulacije
takovih točakah u obim obdinama 0,3 hvata, a u slučaju
stacioniran ja i 0,6 hvata, pa u prvom se slučaju nikakvi
izpravci ne obavljaju, dočim se u drugom slučaju imadu točno
izjednačiti. — Ako bi zajednička medjašna crta u jednoj obdiui
putem grafične triangulacije, a u drugoj pako stacioniranjem
opredjeljena bila, te ne bi gore navedena dozvoljena razlika
prekorečena bila, to se uviek ima pridržati grafičnom triangulacijom
dobivena medja dočim se točke dobivene stacioniranjem
prema tomu promjeniti imadu i u medjusobni sklad dovesti.
Ako bi se veda pogrieška pronašla, ima se izpitati i potražiti
uzrok, nu ako se ovakova pogrieška na vedi dio proteže,
imade se odnosna sekcija na novo izmjeriti.
Ako bi zajednička medja, u dvim priključnim obdinama,
u različitom mjerilu izmjerena bila, to se najprije mora medja
u vedem mjerila mapirana, u dotično manje mjerilo svesti.
U novije vrieme izmjerene medje, izjednačuju, odnosno uzporedjuju
se sa onima prijašnjih godina izmjerenim, pa se, ako
Bu pogrieške dopustive u sklad dovadjaju, jer se gleda, da se
stara medja, a prema tomu i prijašnja površina neke obdine
uviek pridrži, ako se na kakovoj pravnoj podlozi ne odcjepi ili
pripoji koja površina, što naravno površinu obdine onda promjeni.