DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 —


Ovako ustanovljen odklon vriedi samo za jednu te istu
busolu, rabi li se druga, mora se za nju i posebno odklon ustanoviti.


Ima se dapače kod jedne te iste busole odklon cešde kon-,
troUrati jer može biti nestalan.
Kod tla, koje sadržaje željezne rude i pokazuje nepravilne,
i odklone sa velikimi razlikami, ne može se busola rabiti.


Kod štacioniranja posjedovnih i obdinskih medja, mjere se
stranice dvaputa i uzme aritmetička sredina. Kod kraćih medja
može se za kontrolu druga mjera pravca i distancmetrom ustanoviti,
nu tako opredjeljena duljina služi samo za kontrolu,
pa ne može se po njoj mjeriti duljina dobivena neposrednim
mjerenjem, koja imade u svakom slučaju prednost.


Kod štacioniranja posjedovnih ili obćinskih medja nisu dozvoljena
štacioniranja u većoj duljini od hiljadu hvati (naime
priključkom samo na dvie stalne točke).


Stacioniranje u manjih duljina, smije se obaviti i tamo, gdje
isto prelazi sekcionalnu linijo, ako je isto probitačno, i kraj
već prije napomenutih okolnosti nuždno.


Ovi djelovi, koji su prešli sekcionalnu liniju kopiraju se
ea stola (i to još sa napetog papira) u drugu sekciju.


Radi olakšanja izmjere šuma većeg obsega, provide se
nadzorničtva izmjere busolom za mjerenje distancija, pa se stacioniranje
obavlja sa busolom, odčitavši uviek kut na objim
stranama magnetičke igle, dočim se distancija pomodju distancmetra
©predjeli.


Aritmetičke sredine kuteva urisavaju se pomoću transportera
u mapu, ali valja paziti, da su kutovi čitani busolom u
naravi, kutevi, što ih tvori magnetički meridian sa smjerom
stranice, pa prema tomu mora i transporteur biti najprije
u magnetički meridian postavljen.


Praktično ustanovljenje magnetičkog meridiana naveli smo


već prije. (Slika XVIII.).