DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 19     <-- 19 -->        PDF

17


usljed neizbježivih pogriešaka nastati razlika, koja kod mjerila


1 : 2880 ne smije iznašati Vioo? u mjerilu 1 : 1440 pako
Vaoo´ ukupne duljine svih stranica, a ima se polag (SI. XVII.)
ista pogrieška razdjeliti. Izmjeriti nam je dio
poligona a do f. Označimo pojedine stranice sa : g^^g^ ^vii.
a, b, c, d, e i f, crte dobivene stacioniranjem sa /,
a´ b´ (" d´ e´ f´, napokon duljinu odklona sa ^ r"^ f
ff. Neka bude
ff := F = 3,0 hvati
ab´ + b´c´ + cd´ + d´e´ + e´f = S -= 900 hvati
to će biti razmjer konačne pogrieške prema svoti ,,/. i´.-i (^
duljinah stranica


F _ 3


=^ V, 300


S ~ 900
dakle razlika, koja je za mjerilo 1 : 1440 dopu

stiva, pa se smije razmjerno razdjeliti.
Neka bude nadalje:
ab´ = s = 210,1 hvati
ab´ -\-bc´ = 8´ = 376´3 hvati


ab´ ^-b´c´ -h c´d = s" = 618´2 hvati
ab´ + b´c´ -}" cd´ + d´e´ = s" = 790,9 hvati
ab´ + ´ H- c´d´ + d´e´ + e´f = S = 900,0 hvati
pa označimo li na duljine s, s´, s", s´" odpadajuče
odklone sa f, f´, f", f" to se vriednosti ovih
po sljedećim razmjerima opredjeluju ;


S : B = F : f ih 900 : 210,1 = 3´0:f
S : s´= F : f´ili 900 : 3763 = 3-0 :f´
S:s" = F : f´iU 900 : 618,2 = 3,0 :f"
S : s"´-=F: f´ ih 900 : 790,8 == 3,0 :f"´
čemu je
»a« i »f« = trigof
= 0,7 hvati = bb nometrički opređjef´
= 1,2 hvati = ec jene triangularne .


f" = 3,1 hvati = dd´
toćke, na stol pomoću
koordinata prenesene


f" = 2,6 hvati = ee´