DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 16 —
Zajedničke točke sekcionalnom crtom presječenih čestica


imadu se i u priključnoj sekciji uvjek na novo neodvisno od


predhodnog izmjeriti.


Ako su čestice umjerene, imadu se ove mjere uviek po


moću noniusa (trokuti sa noniusom) u mapu unašati, samo po


jedine kraće sa šestilom.


Mjere se redovito uanašaju na papir, kad je još napet na
stolu, nu ako bi mapa s kojega razloga s iste već skinuta bila,
ima se i usušenje papira u obzir uzeti.


Štaciouirauje.


Na mjestima sa ograničenim izgledom n. pr. u šumama
opredjeljuju se točke (masale) stacioniranjem. Poćima se iz
fiksne točke, pa se opet na fiksnu točku priključuje.


Kod štacioniranja neka se oštriji lomi izbjegavaju, medjueobne
udaljenosti neka budu približno jednake, pa se prema
tomu neka izbjegavaju štacioniranja sa stranicama vrlo nejednakih
duljina.


Osobito se ima paziti kod štacioniranja na to, da stol
bude točno centriran.


Poznato je, da se stacioniranje sastoji u tom, da se iz jedne
fixne točke kao početne točke — na točno orientiranom i centriranom
stolu rajonira sljedeća točka, i na nju prenese izmje
rena duljina, usljed čega je ova točka mapiranja (nakon malog
izpravka manipulacione pogrieške).


Rajon neka se izvan sekcionalne linije naznači, da bud«
orientacija na duljem rajonu sigurnija (to su t. zv. kontrolni
pravci).


Na tim načinom opredjeljenoj toČci, postavi se opet stol,
koji se orientira pomoću kontrolnih pravaca na prijašnju (početnu)
točku, povuče rajon na sljedeću točku, i prenese izmjerena
dištancija. To se opetuje do fiksne zaključne točke.


Stacioniranjem do zaključne točke ne će ova pasti upravo
u samu fiksnu, već od prije na stolu fiksiranu točku, nego će