DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 17     <-- 17 -->        PDF

15 —


dugo, dok mu mjernik ne da znak, i to u otvorenom terrainu
sa zastavom, inače sa trubljom.


Za zastave mogu se motke najviše do 4 hvata duljine
npotriebiti, docim se uporaba duljih zabranjuje, jer se nemogu
okomito držati.


Vizure neka se cim vise moguće prave na doljni dio motke.
Neka se gleda i na to, da se cim manje stajališta (Štanda) sa
stolom čine, a da se iz jednog stajališta stola, čim više točaka
(šiljaka) rajonirati mogu. Ima se nadalje i na to paziti,
da okretna os dalekozora bude uviek horizontalna, i da se brid
ravnala kad se uz njega fino zaoštrenom olovkom rajoni vuku
ne odmakne. Sjecište rajona neka bude čim okomitije, nu nikako
ne manje od 60," gdje je to pako nemogude, imade se
još jedan rajon iz koje trede točke povuci, ili se takov kolčid
na temelju drugih umjeri.


Važno je spomenuti, da je kod šiljkanja dozvoljena razlika
u duljini, povrh dozvoljene razlike u skrižaljci još + 0,2, tako
je n. pr, kod pravca od 140 hvati dozvoljena razlika : 0,26
(po skrižaljci) + 0,2 = 0,46 hvati.


Zavoji užih uzporednih čestica mogu se i putem traverziranja
mapirati. Figurant ide u pravcu dvijuh točaka koji je
pravac sa tri motke označen, a krajne točke kolčiČanjem
mapirane, pa postavlja barjak redom na svakoj medji, dočim


mjernik u što okomitijem pravcu rajonira, pa u sjecištu traverze
sa rajonom dobije mapirane točke. (SI. XVI.)
Slika XVI.


29 i 40 ==-- ko;«di
a b c d e f == rajoni
0 = motke u pravcu Siljaka broj


2-1 i 40 sa rajoniranjem unapred
mapiranima.