DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 16     <-- 16 -->        PDF

~~ 14 —


Budud da su nam koordinate triangularnih točaka opet iz
triangularnih temeljnih listova poznate, lako nam je i stranice
trokuta AD, BE, AE i AG pomoču njih dobiti, pa uvrstimo
li brojčane vriednosti tih stranica u prvu, pa u drugu formulu,
izračun amo CD i FG.


U svrhu orientiranja sekcije valja rabiti CF. Postavimo li
Kaime stol u točki A i orientiramo ga prema točki B, to mora
brid ravnala dioptera pokrivati oba sjecišta C i F, onda je
orientacija pođpunoma.


Imada još više slučajeva, gdje nam je proračunavati pomoćne
točke, napomenuli smo samo ta dva, jer su u praksi
najobičnija, i jer se na temelju sličnih kombinacija i ostali
slučajevi riešiti dadu,


Bude li koja triangularna točka susjedne koje sekcije tako
blizu sekcionalne linije, da se može još vanjski rub nanieti, to
se ona pomodu koordinata na isti rub i konstruira i služi za
orientaciju.


O čim boljoj orientaciji ovisi i bolja izmjera, pa se za to
čim udaljenije točke za orientaciju uzimaju.


Kad je jedna sekcija podpuno triangulirana, može se otpočeti
sa samom detailnom izmjerom t. j . izmjerom pojedinih
čestica.


Pregledav si mjernik terrain, čestice itd. odlučiti će se ili
za umjeravanje čestica ili za šiljkanje ili kolČičanje, Pojedini
šiljci opredjeljuju se graflčnom triangulacijom, rajoniranjem
spreda. Mjernik se postavi na jednu točku (več od prija tri
»nguliranu masalu) povuče rajone pojedinih šiljaka i ubilježi
na rajon broj dotičnog šiljka; zatim se postavi na drugoj mašali
(razumije se naravno, da se uviek orientira i stol centrira)
rajonira po drugiput šiljke i naznači opet na rajon brojeve
šiljka. Sjecište tih dvaju rajona je mapiran šiljak. Ove se točke
označe sa finom iglom. Za vedu kontrolu rajonira mjernik njekoliko
kolčida i sa tredim rajonom.


Da se pojedini šiljci uzmognu mapirati postavlja figurant
sa kolčide po tekučem broju zastavu, te ju drži okomito tako